Show simple item record

dc.contributorSolé Castells, Cristina
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
dc.creatorAmbomo, Marie Noel
dc.date.accessioned2020-06-05T08:29:41Z
dc.date.available2020-06-05T08:29:41Z
dc.date.issued2020-02-20
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/668899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68946
dc.descriptionEn aquesta tesi ens proposem analitzar les pràctiques avaluatives que els docents d’espanyol llengua estrangera (ELE) duent a terme a les aules d’ensenyament secundari de Camerun, així com proposar algunes possibles millores. Actualment l’avaluació de l’aprenentatge s’enfoca, no només en l’adquisició de coneixements, sinó també en el desenvolupament de les habilitats i actituds que necessiten els discents per tal d’ésser capaços d’actuar de manera competent. Per tant, l’avaluació de l’aprenentatge de l’espanyol consisteix en valorar la competència comunicativa que ha desenvolupat l’estudiant. Tanmateix, el context camerunès, caracteritzat per la utilització de l’enfocament tradicional, no fomenta les pràctiques didàctiques modernes (mètode nocional – funcional, enfocament comunicatiu i enfocament per tasques) en l’avaluació de les llengües estrangeres: hom valora més la comprensió lectora i l’expressió escrita que l’expressió oral i la comprensió auditiva. Els resultats obtinguts en una enquesta que hem realitzat a un total de 150 docents i 6 inspectors d’ELE confirmen que el professorat camerunès avalua preferentment els coneixements lingüístics teòrics que la pràctica comunicativa dels alumnes. . Per tot això, en aquest treball proposem algunes tècniques i alguns instruments quantitatius i qualitatives amb la finalitat de millorar l’avaluació de les llengües estrangeres en general i de l’espanyol en particular, en el context camerunès.
dc.descriptionEsta tesis pretende analizar las prácticas evaluativas que los docentes de español lengua extranjera (ELE) llevan a cabo en las aulas de la enseñanza secundaria camerunesa, y proponer algunas soluciones de mejora. Actualmente la evaluación del aprendizaje, se enfoca no sólo en la adquisición de conocimientos, sino también al desarrollo de las habilidades y actitudes que necesitan desarrollar los discentes para actuar de manera competente. Así pues la evaluación del aprendizaje de español consiste en valorar la competencia comunicativa de los discentes. Sin embargo, el contexto camerunés caracterizado por el uso del enfoque tradicional, no fomenta las prácticas didácticas modernas en la evaluación de lenguas extranjeras. Los resultados obtenidos en una encuesta que hemos realizado a un total de 150 docentes y 6 inspectores de ELE confirman que el profesorado camerunés evalúa más los conocimientos lingüísticos teóricos que la competencia comunicativa de los alumnos. Por todo ello en este trabajo proponemos algunas técnicas y algunos instrumentos cuantitativos y cualitativos para que mejoren la evaluación de lenguas extranjeras en general y del español en particular en el contexto camerunés.
dc.descriptionThe present PhD dissertation aims to analyse the assessment practices that Spanish as a foreign language teachers carry out in the classrooms of Cameroonian secondary schools, and to propose some improvement solutions. Currently, the assessment of learning focuses not only on the acquisition of knowledge, but also on the development of skills and attitudes that students need to act competently. Thus, the assessment of learning Spanish as a foreign language consists of assessing the communicative competence developed by the students. However, the Cameroonian context characterized by the use of traditional approach learning, does not encourage modern didactic practices (notional - functional method, communicative approach and The results obtained in the surveys carried out by teachers of Spanish as a foreign language (ELE) inspectors confirm that the Cameroonian teachers assess more the linguistic knowledge than the communicative competence of the students. Therefore, in this dissertation, we propose some techniques and some quantitative instruments and qualitative in order to improve the assessment of foreign languages in general and of Spanish in particular in the Cameroonian context.
dc.formatapplication/pdf
dc.format473 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAvaluació
dc.subjectLlengües estrangeres
dc.subjectEnsenyament
dc.subjectEvaluación
dc.subjectLenguas extranjeras
dc.subjectEnseñanza
dc.subjectAssessment
dc.subjectForeingn languages
dc.subjectTeaching
dc.subjectDidàctica de la Llengua i la Literatura
dc.subject80
dc.titleLa evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras en los alumnos de la enseñanza secundaria: el caso de la enseñanza del español en Camerún
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record