Show simple item record

dc.contributorPeirau i Terés, Xavier
dc.contributorCorbi Soler, Francesc
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
dc.creatorMatas Garcia, Sergi
dc.date.accessioned2020-06-05T08:29:39Z
dc.date.available2020-06-05T08:29:39Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/668440
dc.descriptionAquesta tesi consisteix en un estudi epidemiològic descriptiu de jugadors masculins de futbol en les etapes formatives en clubs no professionals que comprenen les edats dels 10 als 18 anys. En aquesta s'estudien les categories Alevins, Infantils, Cadets i Juvenils, així com el conjunt de totes elles. L'objectiu és descriure la realitat actual de les lesions en el futbol formatiu de la ciutat de Lleida. Després, amb els resultats obtinguts i la seva posterior anàlisi, poder proposar programes d'exercicis preventius específics per a cada categoria, a més, de globals que serveixin per a totes. L'estudi el compon una mostra de 647 esportistes de cinc clubs de futbol de la ciutat de Lleida. El gran valor afegit a la tesis recau en les eines de recollida de dades, les quals han estat provades i validades. Amb l'ús d'aquestes eines s'ha creat un protocol metodològic per tal d'obtenir uns resultats rigorosos i facilitar l'anàlisi posterior tant per a l'investigador, com pel club implicat. Pel tractament de dades i anàlisi dels resultats epidemiològics s'aplicaran procediments d'estadística descriptiva i d'estadística d’inferència. En total s'han registrat 131 lesions, amb una incidència de 14,03 lesions per cada 1.000 hores d'exposició. D'aquestes 131 lesions, 49 lesions s'han registrat en entrenaments, amb una incidència de 6,62 lesions per cada 1.000 hores d'exposició i 82 lesions s'han registrat en situació de partit, amb una incidència de 42,47 lesions per cada 1.000 hores d'exposició. La cuixa va ser la zona més afectada, amb una incidència de 5,79 lesions per 1000 hores d'exposició i una prevalença de 54 lesions (41,2%). El teixit més prevalent ha estat el múscul-tendinós amb 72 lesions registrades (54,9%) i una incidència de 7,72 lesions per 1000 hores d'exposició. A partir del treball realitzat es considera que s’han obert noves i importants línies d'investigació com: crear programes preventius específics, analitzar la seva implementació i efectivitat, finalitzar el prototip de la consola virtual per observar en temps real els registres inscrits a l'instant i la seva posterior anàlisi sense haver d'esperar a l'informe de fi de temporada, millorar l'automatització dels registres, crear un "big data" dels registres capacitat amb fórmules d'avís de risc de lesió i traslladar tot el que s'ha fet amb petites modificacions a altres esports. Es considera que aquesta tesi és l'inici del que pot arribar a ser un gran final.
dc.descriptionEsta tesis consiste en un estudio epidemiológico descriptivo de jugadores masculinos de fútbol en etapas formativas en clubs no profesionales que comprende las edades de los 10 a los 18 años. En él se estudian las categorías Alevines, Infantiles, Cadetes y Juveniles, así como el conjunto de todas ellas. El objetivo es describir la realidad actual de las lesiones en el fútbol formativo de la ciudad de Lleida. Tras los resultados obtenidos y su posterior análisis, se podrán proponer programas de ejercicios preventivos específicos para cada categoría, además, de globales que sirvan para todos. El estudio lo compone una muestra de 647 deportistas de cinco clubs de fútbol de la ciudad de Lleida. El gran valor añadido a la tesis recae en las herramientas de recogida de datos, las cuales han sido probadas y validadas. Con el uso de estas herramientas se ha creado un protocolo metodológico con el fin de obtener unos resultados rigurosos y facilitar el análisis posterior tanto para el investigador, como para el club implicado. Para el tratamiento de datos y análisis de los resultados epidemiológicos se aplicaron procedimientos de estadística descriptiva y de estadística inferencial. En total se han registrado 131 lesiones, con una incidencia de 14,03 lesiones por cada 1000 horas de exposición. De estas 131 lesiones, 49 lesiones se han registrado en entrenamientos, con una incidencia de 6,62 lesiones por cada 1000 horas de exposición y 82 lesiones se han registrado en situación de partido, con una incidencia de 42,47 lesiones por cada 1000 horas de exposición. El muslo fue la zona más afectada, con una incidencia de 5,79 lesiones por 1000 horas de exposición y una prevalencia de 54 lesiones (41,2%). El tejido más prevalente ha sido el músculo-tendinoso con 72 lesiones registradas (54,9%) y una incidencia de 7,72 lesiones por 1000 horas de exposición. A partir del trabajo realizado se considera que se han abierto nuevas e importantes líneas de investigación como: crear programas preventivos específicos, analizar su implementación y efectividad, finalizar el prototipo de la consola virtual para observar en tiempo real los registros inscritos al instante y su posterior análisis sin tener que esperar al informe de fin de temporada, mejorar la automatización de los registros, crear un “big data” de los registros capacitado con fórmulas de aviso de riesgo de lesión y trasladar todo lo realizado con pequeñas modificaciones a otros deportes.
dc.descriptionThis thesis consists of a descriptive epidemiological study of male soccer players in formative stages in non-professional clubs that includes the ages of 10 to 18 years. In it, the categories U11-12, U13-14, U15-16 and U17-18, as well as all of them are studied. The goal is to describe the current reality of injuries in the formative soccer of the city of Lleida. After the results obtained and their subsequent analysis, we can propose specific programs of preventive exercises for each category, in addition to the global ones that work for everyone. The study is made up of a sample of 647 athletes from five football clubs in the city of Lleida. The great added value of this thesis are the data collection tools, which have been tested and validated. With the use of these tools, a methodological protocol has been created in order to obtain rigorous results and facilitate subsequent analysis for both the researcher and the club involved. For the treatment of data and analysis of epidemiological results, descriptive statistics and inferential statistics procedures will be applied. In total, 131 injuries have been recorded, with an incidence of 14.03 injuries per 1000 hours of exposure. Of these 131 injuries, 49 injuries have been recorded in training, with an incidence of 6.62 injuries per 1000 hours of exposure and 82 injuries have been recorded in a match situation, with an incidence of 42.47 injuries per 1000 hours of exposure. The thigh was the most affected area, with an incidence of 5.79 injuries per 1000 hours of exposure and a prevalence of 54 injuries (41.2%). The most prevalent tissue has been the muscle-tendon with 72 recorded injuries (54.9%) and an incidence of 7.72 injuries per 1000 hours of exposure. Based on the work carried out, it is considered that new and important research lines have been opened, such as: creating specific preventive programs, analyzing their implementation and effectiveness, finalizing the prototype of the virtual console to observe the registered records in real time and their subsequent analysis without having to wait for the end of the season report, improve the automation of the records, create a "big data" of the records trained with injury risk warning formulas and transfer everything done with minor modifications to other sports. It is considered that this thesis is the beginning of what can become a great end.
dc.formatapplication/pdf
dc.format544 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectEpidemiologia
dc.subjectLesions esportives
dc.subjectJoves
dc.subjectSalut
dc.subjectFutbol
dc.subjectEpidemiología
dc.subjectLesiones deportivas
dc.subjectJóvenes
dc.subjectSalud
dc.subjectFútbol
dc.subjectEpidemiology
dc.subjectSports injuries
dc.subjectYouth
dc.subjectHealth
dc.subjectSoccer
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject79
dc.titleProjecte RELL (Registre Lleidatà de Lesions). Estudio epidemiológico descriptivo del fútbol base no profesional masculino en etapa formativa (U11-U18)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record