Show simple item record

dc.contributor.authorArgemí i Armengol, Immaculada
dc.contributor.authorVillalba Mata, Daniel
dc.contributor.authorÁlvarez Rodríguez, Javier
dc.date.accessioned2020-06-01T13:45:56Z
dc.date.available2020-06-01T13:45:56Z
dc.date.issued2020-05-26
dc.identifier.issn0213-0319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68890
dc.description.abstractEl treball que es presenta en aquest article té l'objectiu d'analitzar els efectes del sistema de producció (convencional o ecològic), l'estació de l'any (estiu o tardor), el sexe (mascles castrats o femelles) i el tipus genètic (de 0 % a 75 % de gens Duroc) sobre diferents variables relacionades amb les canals de porc (pes de la canal, espessor del greix subcutani lumbar i dorsal, contingut de magre i preu percebut per canal) i la prevalença de lesions a la pell i decomisos a l'escorxador. L'estudi es va dur a terme durant 12 dies, de juny a novembre de 2016, en un escorxador de Catalunya. Es van inspeccionar 6.540 canals de porc, de granges convencionals (n = 4.707) i ecològiques (n = 1.833), de 24 proveïdors diferents. A l'estiu, en comparació amb la tardor, la cria ecològica incrementa l'espessor del greix subcutani i, en conseqüència, redueix el contingut de magre (tots P < 0,001). La genètica Duroc va afectar positivament el pes viu (P = 0,02) i l'espessor del greix subcutani (P < 0,001). L'espessor del greix subcutani va ser superior a l'estiu i als mascles castrats (P < 0,001). En el sistema de producció ecològic, les lesions a la pell van tendir a ser més baixes (P = 0,08), però els decomisos de fetges van ser més elevats (risc relatiu = 5,98), respecte al sistema convencional. A més a més, es va detectar un risc inferior de lesions a la pell i de decomisos de fetges i pulmons a l'estiu que a la tardor. En conjunt, aquests resultats també es van veure afectats per la repetibilitat de l'efecte aleatori del proveïdor.
dc.description.abstractEl trabajo que se presenta en este artículo tiene por objetivo analizar los efectos del sistema de producción (convencional o ecológico), la estación del año (verano u otoño), el sexo (machos castrados o hembras) y el tipo genético (de 0 % a 75 % de genes Duroc) sobre diferentes variables relacionadas con las canales de cerdo (peso de la canal, espesor de la grasa subcutánea lumbar y dorsal, contenido de magro y precio percibido por canal) y la prevalencia de lesiones en la piel y decomisos en el matadero. El estudio se llevó a cabo durante 12 días, de junio a noviembre de 2016, en un matadero de Cataluña. Se inspeccionaron 6.540 canales de cerdo, de granjas convencionales (n = 4.707) y ecológicas (n = 1.833), de 24 proveedores diferentes. En verano, en comparación con el otoño, la cría ecológica incrementa el espesor de la grasa subcutánea y, en consecuencia, reduce el contenido de magro (todos P < 0,001). La genética Duroc afectó positivamente el peso vivo (P = 0,02) y el espesor de la grasa subcutánea (P < 0,001). El espesor de la grasa subcutánea fue superior en verano y en los machos castrados (P < 0,001). En el sistema de producción ecológico, las lesiones en la piel tendieron a ser más bajas (P = 0,08), pero los decomisos de hígados fueron mayores (riesgo relativo = 5,98), respecto al sistema convencional. Además, se detectó menos riesgo de lesiones en la piel y de decomisos de hígado y pulmones en verano que en otoño. En conjunto, estos resultados también se vieron afectados por la repetibilidad del efecto aleatorio del proveedor.
dc.description.abstractThis paper aims to examine the effects of the husbandry system (conventional vs. organic), season (summer vs. autumn), gender (castrates vs. females) and genetic type (0 to 75% Duroc genes) on different variables of pig carcasses (carcass weight, lumbar and dorsal back-fat thickness, lean content, and income), and the prevalence of skin lesions and condemnations at the abattoir. The study was conducted over 12 days from June to November 2016 in a Catalan abattoir. 6,540 pig carcasses were examined from conventional (n=4,707) and organic farming (n=1,833), from 24 different suppliers. Organic husbandry increased lumbar back-fat thickness and, consequently, reduced lean content in summer compared to the autumn season (all P<0.001). Duroc genes had a positive effect on live weight (P=0.02) and back-fat thickness (P<0.001). Back-fat thickness was greater in summer and in castrates (P<0.001). Skin lesions in organic husbandry tended to be lower (P=0.08) but liver condemnations were greater in organic than in conventional husbandry (relative risk=5.98). In addition, there was a lower risk of skin lesions, and liver and lung condemnation in summer than in autumn. Collectively, these results were also mostly affected by the possible repetition of the random effect of the supplier.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocat
dc.publisherInstitució Catalana d'Estudis Agraris
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1503.01.111
dc.relation.ispartofQuaderns Agraris, 2020, num. 48 (juny), p. 59-74
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Argemí i Armengol, Immaculada et al., 2020
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
dc.subjectSistema de producció
dc.subjectCaracterístiques de la canal
dc.subjectLesions a la pell
dc.subject.classificationPorc
dc.subject.classificationProducció animal
dc.subject.otherSwine
dc.subject.otherAnimal production
dc.titleFactors de variació en la producció de canals de porcí ecològica i convencional
dc.title.alternativeFactores de variación en la producción de canales de porcino ecológica y convencional
dc.title.alternativeVariation factors in organic and conventional pig carcass production
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated2020-06-01T13:45:56Z
dc.identifier.idgrec030000
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2436/20.1503.01.111


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) Argemí i Armengol, Immaculada et al., 2020
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Argemí i Armengol, Immaculada et al., 2020