Now showing items 1-3 of 3

  • Nombre de positius en Covid-19 els darrers 14 dies per àrea bàsica de salut (del 29 de maig al 11 de juny de 2020) i regions sanitàries 

   Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica, 2020-06)
   Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR, ELISA o test ràpid). S'hi ...
  • Nombre de positius en Covid-19 els darrers 14 dies per àrea bàsica de salut (del 5 al 18 de juny de 2020) i regions sanitàries 

   Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i sistemes d'Informació Geogràfica, 2020-06)
   Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del Registre RSACovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR, ELISA o test ràpid). S'hi ...
  • Regions sanitàries de Catalunya 

   Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica, 2020-06)
   El mapa de regions sanitàries vigent (5/5/2020) data de 2005 (D.105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut). Les modificacions posteriors de ...