Show simple item record

dc.contributor.authorGutiérrez Palomero, Aaron
dc.date.accessioned2020-05-05T07:25:07Z
dc.date.available2020-05-05T07:25:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn2014-4512
dc.identifier.issn0212-1573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68541
dc.description.abstractLa iniciativa comunitària Urban ha estat el principal instrument operatiu per a la regeneració urbana en el marc de la política regional de la Unió Europea durant els períodes 1994-1999 i 2000-2006. Un dels valors afegits principals de la iniciativa rau en la definició d'una metodologia de treball específica, caracteritzada per l'enfocament integrat de les estratègies de redinamització urbana, la participació dels agents locals en la definició i implementació de les actuacions desenvolupades, la cooperació i coresponsabiltzació de tots els nivells de l'Administració implicats, el foment de les pràctiques innovadores i la creació de xarxes d'intercanvi de coneixement. A més, el programa ha estat un interessant banc de proves i perfeccionament de tècniques, la qual cosa ha afavorit l'aprenentatge i la innovació en els diferents estats membres.ca_ES
dc.description.abstractLa iniciativa comunitaria Urban ha sido el principal instrumento operativo para la regeneración urbana en el marco de la política regional de la Unión Europea durante los periodos 1994-1999 y 2000-2006. Uno de los principales valores añadidos de la iniciativa radica en la definición de una metodología de trabajo específica, caracterizada por el enfoque integrado de las estrategias de redinamización urbana, la participación de los agentes locales en la definición y en la implementación de las actuaciones desarrolladas, la cooperación y corresponsabilización de todos los niveles de la Administración implicados, el fomento de las prácticas innovadoras y la creación de redes de intercambio de conocimiento. El programa ha supuesto, además, un interesante banco de pruebas y perfeccionamiento de técnicas, lo cual ha favorecido el aprendizaje y la innovación en los diferentes estados miembros.ca_ES
dc.description.abstractLe initiative communautaire Urban a été le principal instrument opératif pour la régénération urbaine dans le cadre de la politique régionale de l'Union Européenne pendant les années 1994-1999 et 2000-2006. Un des principaux atouts du programme c'est la définition d'une méthodologie spécifique, caractérisée par une vision intégrale des stratégies de redynamisation urbaine, la participation des agents locaux dans la définition et implémentation des actuations, la coopération et co-responsabilisation a tous les niveaux de l'administration, la promotion des pratiques innovatrices et la création de réseaux d'échange d'expériences. En plus, le programme a supposé un intéressant échantillon d'épreuves et perfectionnement des techniques, en favorisant l'apprentissage et l'innovation dans les différents états membres.ca_ES
dc.description.abstractThe Urban community initiative has been the main instrument for urban regeneration in the framework of regional policy of the European Union during the periods 1994-1999 and 2000-2006. One of the main aspects adding value to the initiative lies in the definition of a specific work's methodology. This methodology is characterized by the integrated approach of urban revitalization strategies, the participation of local actors in the definition and implementation of planned actions, the cooperation and co-responsibility of all government levels involved, the promotion of innovative practices, and the creation of knowledge exchange networks. The program has been also an interesting test bench for the refinement of techniques, thus facilitating learning and innovation in the different member states.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografiaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: https://ddd.uab.cat/record/36407ca_ES
dc.relation.ispartofDocuments d'Anàlisi Geogràfica, 2009, num. 53, p. 47-67ca_ES
dc.rightscc-by-nc (c) Gutiérrez, 2009ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectIniciativa comunitària Urbanca_ES
dc.subjectUnió Europeaca_ES
dc.subjectPolítiques urbanesca_ES
dc.subjectDesenvolupament urbàca_ES
dc.subjectGovernança multinivellca_ES
dc.subjectParticipació ciutadanaca_ES
dc.subjectUrban community initiativeca_ES
dc.subjectEuropean Unionca_ES
dc.subjectUrban policiesca_ES
dc.subjectUrban developmentca_ES
dc.subjectMultilevel governanceca_ES
dc.subjectCitizen participationca_ES
dc.titleEl mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitàriaca_ES
dc.title.alternativeEl método Urban y su difusión como principal valor añadido de la iniciativa comunitariaca_ES
dc.title.alternativeLa méthode Urban et leur diffusion comme valeur principale de l'initiative communautaireca_ES
dc.title.alternativeThe Urban method and its diffusion as the main added value of EU initiativeca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.identifier.idgrec014353
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc (c) Gutiérrez, 2009
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc (c) Gutiérrez, 2009