Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) University of the Aegean, Department of Mediterranean Studies (Rhodes, Greece), 2019
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) University of the Aegean, Department of Mediterranean Studies (Rhodes, Greece), 2019