Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) The Anglo-Catalan Society, 2001
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) The Anglo-Catalan Society, 2001