Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c)  Gallizo, et al., 2019
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Gallizo, et al., 2019