Now showing items 8-27 of 31

  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 1: Índices de diversidad e intensidad de muestreo 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de Biología, Ecología, Botánica y Zoología en los primeros cursos de Grado en Ingenierías Agrarias, Biología, ...
  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 2: Conteo de esporas y preparación de suspensiones esporales 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de las asignaturas de Biología en los primeros cursos de Grado en Ingenierías Agrarias, Biología, Ciencias ...
  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 3: Cálculo del área bajo la curva de la enfermedad 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de las asignaturas de Biología y Fitopatología de los Grados en Ingenierías Agrarias, Biología, Ciencias ...
  • Electrical circuits (I). Context 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Context orientation and posing of a research question. Introduction to the electrical circuits topic and introduction of concepts as components of electrical circuits (cable, light bulb and battery).
  • Electrical circuits (II). Planning 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Planning a systematic investigation. Presentation on how to plan an experimental inquiry attending to the proposed research question and the corresponding initial ideas about it.
  • Electrical circuits (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 1 ¿Cómo hacer un índice automático en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Definir los títulos. Paso 2: Definir el estilo. Paso 3: Introducir índice automático. Paso 4: Añadir apartados y/o actualizar el índice.
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 2 ¿Cómo poner diferentes números de página en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Añadir saltos de sección y desvincular secciones. Paso 2: Enumerar (poner número de página).
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 3 ¿Cómo separar las partes de un trabajo en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Separar y continuar la numeración (número de página). Paso 2: Añadir diferentes encabezados y hoja si encabezado ni numeración. Paso 3: 3.1: Numeración a derecha/izquierda en función de la página. 3.2: Encabezado ...
  • Guía Trabajo Final de Grado en Enfermería 

   Nuin Orrio, Carmen; Roca Llobet, Judith; Escobar Bravo, Miguel Ángel; Masot, Olga; Tejero Vidal, Lorena Lourdes; Martínez Rodríguez, Laura; Selva Pareja, Laia (Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, 2021)
   El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura de carácter obligatorio, con una carga de trabajo para el/la estudiante de 9 ECTS, que se desarrollará a lo largo del Cuarto Curso y que como establece el Real Decreto 43/2015 ...
  • Manual d'eines de comunicació 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
  • Manual per crear una assignatura virtual 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

   Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
   Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Parlo català/italiano 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües; Edicions de la Universitat de Lleida, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Parlo català/italiano. Àudios 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Problemas Resueltos de Hidráulica de Canales Abiertos (2a ed.) 

   López Alonso, Raúl (Universitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal, 2020)
   La presente colección de problemas resueltos se concibió como material docente práctico de asignaturas del Grado en Ingeniería Forestal y el Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria, impartidos en la Escuela Técnica ...