Now showing items 23-41 of 41

  • Manual d'eines de comunicació 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
  • Manual per crear una assignatura virtual 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
  • Medidas universales para una educación inclusiva 

   Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabel; Polo Izquierdo, Inés; Jardí Ferré, Andrea; Florensa Guiu, Rosa; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Sánchez Fernández, María (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2022)
   Nuestra universidad recibe cada vez a más estudiantado perteneciente a colectivos vulnerables, lo que hace que cada vez las aulas universitarias sean más diversas. La Universidad del S.XXI debe poder garantizar la plena ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Mesures universals per a una educació inclusiva 

   Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabel; Polo Izquierdo, Inés; Jardí Ferré, Andrea; Florensa Guiu, Rosa; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Sánchez Fernández, María (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2022)
   La nostra universitat rep cada vegada més estudiantat pertanyent a col·lectius vulnerables, el que fa que cada cop les aules universitàries siguin més diverses. La Universitat del S.XXI ha de poder garantir la inclusió ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

   Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
   Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Open Educational Resources within the Digital Transformation of German Higher Education 

   Bedenlier, Svenja; Marín, Victoria I. (EdTech Books, 2022)
   This chapter is sourced from three separate reports revolving around the macro, meso and micro level of Open Educational Resources (OER) as they are presently addressed in the larger context of digital transformation ...
  • (Open) Educational Resources around the World: An International Comparison 

   Marín, Victoria I.; Bond, Melissa; Conrad, Dianne; Veletsianos, George; Xiao, Junhong; Zhang, Jingjing; Bedenlier, Svenja; Jung, Insung; Prinsloo, Paul; Roberts, Jennifer; Bozkurt, Aras; Kondakci, Yasar; Aydin, Cengiz Hakan (EdTech Books, 2022)
   This book is a collection of the full country reports and working papers created by the COER members from the countries that were included in the study within of the research project EduArc on distributed learning ...
  • Parlo català/italiano 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües; Edicions de la Universitat de Lleida, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Parlo català/italiano. Àudios 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Problemas Resueltos de Hidráulica de Canales Abiertos (2a ed.) 

   López Alonso, Raúl (Universitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal, 2020)
   La presente colección de problemas resueltos se concibió como material docente práctico de asignaturas del Grado en Ingeniería Forestal y el Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria, impartidos en la Escuela Técnica ...
  • Proposta de test per reflexionar sobre aspectes de disseny, contingut i forma d'una investigació científica 

   Sanvicén, Paquita (2022)
   El document Proposta de test per reflexionar sobre aspectes de disseny, contingut i forma d’una investigació científica és un dels materials docents que s’utilitzen en l’assignatura de Metodologia i Tècniques Quantitatives ...
  • Tecnologies aplicades a l'ensenyament. Guia bàsica per a l'assignatura "Tecnologies aplicades a l'ensenyament de LE i L2" del Màster Universitari en Ensenyament de Català/Espanyol per a Immigrants 

   Flores i Alarcia, Òscar (Universitat de Lleida, 2022)
   En definitiva, i atès el pes que les eines tecnològiques estan adquirint en l'àmbit educatiu i que anirà en augment en els propers anys, aquest treball s'ha elaborat pensant en presentar les bases didàctiques i pedagògiques ...
  • Tecnología de las operaciones para la extracción de los productos forestales 

   Pemán García, Jesús (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021)
   Este libro surge en el ámbito universitario con la vocación de ser un recurso docente que contribuya al aprendizaje de la disciplina de Monte e Industria para los alumnos del Grado de Ingeniería Forestal de la Universitat ...
  • Tecnologías aplicadas a la enseñanza. Guía básica para la asignatura “Tecnologías aplicadas a la enseñanza de LE y L2” del Máster Universitario en Enseñanza de Catalán/Español para Inmigrantes 

   Flores i Alarcia, Òscar (Universitat de Lleida, 2022)
   Dado el peso que las herramientas tecnológicas están adquiriendo en el ámbito educativo y que irá en aumento en los próximos años, este trabajo se ha elaborado pensando al presentar las bases didácticas y pedagógicas que ...
  • The Case of Spain 

   Marín, Victoria I. (EdTech Books, 2022)
  • Universal measures for inclusive education 

   Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabel; Polo Izquierdo, Inés; Jardí Ferré, Andrea; Florensa Guiu, Rosa; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Sánchez Fernández, María (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2022)
   Our university receives more and more students belonging to vulnerable groups, which means that university classrooms are increasingly diverse. The University of the 21st Century must be able to guarantee the full inclusion ...