Now showing items 13-31 of 31

  • Guia per a la publicació de materials docents al Campus Virtual 

   Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació. Àrea de Serveis als Usuaris (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2019)
   Guia per a la publicació de materials docents al Campus Virtual
  • Guía para la elaboración de proyectos de explotaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2000)
   El presente libro pretende poner a disposición del proyectista una metodología para la elaboración de proyectos de explotaciones frutales. Su contenido tiene un carácter, principalmente, docente y se encuadra dentro ...
  • Legislación y aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2008)
  • Mantenimiento del suelo en plantaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Urbina Vallejo, Valero, 2018)
   En este libro se exponen los principios generales del mantenimiento del suelo en las plantaciones frutales y las diferentes técnicas empleadas, las cuales también son aplicables a otros cultivos leñosos como cítricos, olivo ...
  • Manual d'eines de comunicació 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
  • Manual per crear una assignatura virtual 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
  • El medio ecológico en plantaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2015)
   Dentro del estudio de la Fruticultura, la acción del medio ecológico en las plantaciones frutales es una parte básica integrada en la denominada "Fruticultura General". El estudiante debe conocer los factores del medio ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • Morfologia y desarrollo vegetativo de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2001)
   La presente Monografía se integra dentro de la parte denominada "Fruticultura General", y su estudio es el primer paso para la formación y especialización en la materia. Independientemente de los conocimientos básicos ...
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

   Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
   Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Parlo català/italiano 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de LlengüesEdicions de la Universitat de Lleida, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Parlo català/italiano. Àudios 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Poda y formación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Urbina Vallejo, Valero, 2017)
   Los temas tratados en este libro forman parte del programa de la asignatura "Fruticultura" (9 créditos y duración anual) que se imparte actualmente en el tercer curso del Grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la ...
  • Prácticas de Fruticultura General 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2011)
   En la formación del ingeniero técnico agrícola o del ingeniero agrónomo la Fruticultura es una materia necesaria. Esta materia es eminentemente práctica, por lo tanto las prácticas son una parte esencial e imprescindible ...
  • Propagación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2005)
   Coincidiendo con la finalidad docente comentada, el presente texto presenta al estudiante la materia sistematizada para que le sirva de guía a la hora de abordar el estudio de la propagación y, a su vez, que con la lectura ...
  • El sistema productivo en explotaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2000)
   En numerosas ocasiones nos hemos planteado los profesores de Fruticultura como distribuir el contenido de esta materia entre las diferentes asignaturas que comprenden los planes de estudio. Generalmente se ha dividido ...
  • Víveros de frutales cítricos y vid 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2009)
   Este segundo libro de la colección de Monografías de Fruticultura, dedicado a la producción viverística, es una continuación del número 1 titulado: "Legislación y aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales". En ...