Now showing items 1-20 of 32

  • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

   Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Apuntes sobre procesos erosivos 

   Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M.; Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
   Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
  • El sistema productivo en explotaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2000)
   En numerosas ocasiones nos hemos planteado los profesores de Fruticultura como distribuir el contenido de esta materia entre las diferentes asignaturas que comprenden los planes de estudio. Generalmente se ha dividido ...
  • Guía para la elaboración de proyectos de explotaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2000)
   El presente libro pretende poner a disposición del proyectista una metodología para la elaboración de proyectos de explotaciones frutales. Su contenido tiene un carácter, principalmente, docente y se encuadra dentro ...
  • Morfologia y desarrollo vegetativo de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2001)
   La presente Monografía se integra dentro de la parte denominada "Fruticultura General", y su estudio es el primer paso para la formación y especialización en la materia. Independientemente de los conocimientos básicos ...
  • La fructificación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2002)
   El presente libro es continuación de la anterior Monografía n.º 5 de esta misma serie y que tiene por título "Morfología y crecimiento vegetativo de los frutales". Sus capítulos dedicados a la fructificación de los ...
  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

   Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
   Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Propagación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2005)
   Coincidiendo con la finalidad docente comentada, el presente texto presenta al estudiante la materia sistematizada para que le sirva de guía a la hora de abordar el estudio de la propagación y, a su vez, que con la lectura ...
  • Manual d'eines de comunicació 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
  • Manual per crear una assignatura virtual 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
  • Legislación y aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2008)
  • Víveros de frutales cítricos y vid 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2009)
   Este segundo libro de la colección de Monografías de Fruticultura, dedicado a la producción viverística, es una continuación del número 1 titulado: "Legislación y aspectos básicos sobre planta de vivero de frutales". En ...
  • Prácticas de Fruticultura General 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2011)
   En la formación del ingeniero técnico agrícola o del ingeniero agrónomo la Fruticultura es una materia necesaria. Esta materia es eminentemente práctica, por lo tanto las prácticas son una parte esencial e imprescindible ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • El medio ecológico en plantaciones frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Paperkite Editorial, 2015)
   Dentro del estudio de la Fruticultura, la acción del medio ecológico en las plantaciones frutales es una parte básica integrada en la denominada "Fruticultura General". El estudiante debe conocer los factores del medio ...
  • Establecimiento de una plantación frutal 

   Urbina Vallejo, Valero (Urbina Vallejo, Valero, 2015)
   Los temas tratados en este libro forman parte del programa de la asignatura "Fruticultura" (9 créditos y duración anual) que se imparte actualmente en el tercer curso del Grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la ...
  • Poda y formación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Urbina Vallejo, Valero, 2017)
   Los temas tratados en este libro forman parte del programa de la asignatura "Fruticultura" (9 créditos y duración anual) que se imparte actualmente en el tercer curso del Grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la ...
  • Electrical circuits (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.