Ara es mostren els elements 1-20 de 41

  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

   Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
  • Apuntes sobre procesos erosivos 

   Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
   Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

   Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
   Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Manual d'eines de comunicació 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
  • Manual per crear una assignatura virtual 

   Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2006)
   El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 3 ¿Cómo separar las partes de un trabajo en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Separar y continuar la numeración (número de página). Paso 2: Añadir diferentes encabezados y hoja si encabezado ni numeración. Paso 3: 3.1: Numeración a derecha/izquierda en función de la página. 3.2: Encabezado ...
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 1 ¿Cómo hacer un índice automático en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Definir los títulos. Paso 2: Definir el estilo. Paso 3: Introducir índice automático. Paso 4: Añadir apartados y/o actualizar el índice.
  • Estrategias para el diseño y presentación escrita del trabajo fin de máster. Tutorial 2 ¿Cómo poner diferentes números de página en word? 

   Selva Pareja, Laia (2015)
   Paso 1: Añadir saltos de sección y desvincular secciones. Paso 2: Enumerar (poner número de página).
  • Electrical circuits (II). Planning 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Planning a systematic investigation. Presentation on how to plan an experimental inquiry attending to the proposed research question and the corresponding initial ideas about it.
  • Electrical circuits (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.
  • Electrical circuits (I). Context 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Context orientation and posing of a research question. Introduction to the electrical circuits topic and introduction of concepts as components of electrical circuits (cable, light bulb and battery).
  • La descomposició de la fruita (II). Planning 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2018)
   Planning a systematic investigation. Presentation on how to plan an experimental inquiry attending to the proposed research question and the corresponding initial ideas about it.
  • La descomposició de la fruita (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2018)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.
  • La descomposició de la fruita (I). Context 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2018)
   Context orientation and posing of a research question. Introduction to the research topic: the decomposition process as an essential phase for understanding the life cycle.
  • Appendix I. Table 1. Instrument for assessing pre- and post-test inquiry task. Each assessment level description is illustrated with an example obtained from the students’ test inquiry tasks 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2018)
   This rubric allows the assessment of the main different scientific skills involved in an inquiry process. Each assessment level description is illustrated with an example obtained from the students’ test inquiry tasks.
  • Guía para llevar a cabo una revisión de la literatura como Trabajo Final de Máster 

   Masot, Olga; Selva Pareja, Laia (Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, 2019)
   Es importante empezar explicando los casos en que tendríais que especificar los pasos que habéis seguido para hacer la revisión de la literatura. Ya que esta técnica no solo se realizará en una revisión sistematizada de ...