Subcomunitat que conté documents relacionats amb l'àmbit de la docència elaborats per unitats administratives i acadèmiques de la UdL, així com per personal PDI.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Transcripción fonológica AFI 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Transcribe fonológicamente los fragmentos que se señalan en negrita en las siguientes frases. Utiliza el alfabeto de la AFI.
 • Rasgos articulatorios de las consonantes ARFE 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Rasgos articulatorios de los fonemas consonánticos del español
 • Fitxa 1. Pas a pas 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  L’ós bru és ben present als nostres Pirineus i per tant, hi ha un equip de persones que segueixen les seves traces i estan ben atents als seus moviments, utilitzant principalment el sentit de la vista. Amb aquesta activitat ...
 • Fitxa 2. Parem l'orella 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  El nostre dia a dia és ple de sons, però quins són els més característics del país de l’ós? Aquesta activitat ens permetrà descobrir a la classe el sentit de l’oïda, fent un viatge sonor per un entorn natural Pirinenc ...
 • Fitxa 3. A palpentes 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  El país de l’ós bru és l’excusa perfecte per descobrir alguns elements mitjançant el tacte. Palpem elements coneguts, sorprenents, nous, freds, rugosos, tous, llisos... per tal de descobrir la gran diversitat que ens amaga ...
 • Fitxa 6. Rinxols d'or i un nou final 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  El conte de la Rinxols d’Or ha estat explicat moltes vegades, i després de fugir corrents espantada, la història s’acaba sense més ni més. En aquest cas, es fa la proposta d’un final més llarg, per reflexionar sobre l’actitud ...
 • Fitxa 4. Quina olor 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  El nostre dia a dia és ple d’olors tot i que sovint no hi posem atenció. Una olor ens pot portar a un record d’un indret o d’un menjar, una olor pot ser agradable o desagradable, bona olor o pudor. Quines són les olors que ...
 • Fitxa 5. Qui menja sopes se les pensa totes 

  Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Universitat de Lleida (Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, 2019)
  Pels éssers vius l’alimentació és bàsica per poder viure però no tots ens alimentem del mateix. Aquesta activitat descobreix l’alimentació de l’ós bru i la compara amb la nostra. A diferència de nosaltres, els animals basen ...
 • Com afecta el temps a les nostres vides? Un projecte per aprendre a analitzar críticament les dades a secundària 

  Pifarré Turmo, Manoli; Cujba, Andreea; Cuellar, C.; Sánchez de Ocaña, F.; Solsona, K.; Mateu, I. (2020)
  L’ús diari i extensiu de les tecnologies digitals està creant grans repositoris de dades. Aquestes dades poden tenir un gran potencial per millorar la vida de les persones si som capaços de comprendre-les i fer-ne un anàlisi ...
 • Els carbohidrats 

  Guillén Martínez, Pere (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Els carbohidrats són biomolècules orgàniques formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), que de forma general, tenen la fórmula empírica Cn(H2O)n. Per aquest motiu, aquestes substàncies rebien aquest nom.
 • Diagnòstic precoç de càncer colorectal 

  Reñé Espinet, Josep Maria (2019-11-12)
 • Malalt amb transaminases persistentment elevades 

  Reñé Espinet, Josep Maria (2019-11-12)
 • Sonidos consonánticos AFI 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
 • Arts visuals 

  Molet Chicot, Carme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Aquests continguts han estat dissenyats per tal d'afavorir aprenentatges sobre l'art i l'educació artística i desenvolupar processos de reflexió en l'alumnat de l'assignatura de Didàctica de l'Educació Artística (arts ...
 • Rasgos articulatorios y acústicos de las vocales 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  ¿Sabes describir los rasgos articulatorios y acústicos de las vocales del español? Prueba a identificar algunos de esos rasgos para cada vocal. Indica si se trata de + o -.
 • Sonidos vocálicos del español 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Alfabeto Fonético Internacional (AFI) y Alfabeto de la Revista de Filología Española (ARFE)
 • Transcripción fonológica ARFE 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Transcribe fonológicamente los fragmentos que se señalan en negrita en las siguientes frases. Utiliza el alfabeto de la ARFE.
 • Transcripción fonética AFI 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docen, 2019)
  Transcribe fonéticamente los fragmentos que se señalan en negrita en las siguientes frases. Utiliza el alfabeto de la AFI.
 • Rasgos articulatorios de las consonantes AFI 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Rasgos articulatorios de los fonemas consonánticos del español.
 • Fonemas consonánticos AFI 

  Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Fonemas consonánticos del español.

View more