Subcomunitat que conté documents relacionats amb l'àmbit de la docència elaborats per unitats administratives i acadèmiques de la UdL, així com per personal PDI.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Procediment de càlcul de costos d'una empresa de construcció 

  Tena Tarruella, Anna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  Amb aquesta eina podràs aprendre i practicar d’una manera gràfica i didàctica el procediment de càlcul de costos per procés seguint un model tradicional de càlcul de costos. Les fases s'aniran activant a mesura que les ...
 • Diagrames de flux de l‘exploració clínica en Fisioteràpia 

  Masbernat Almenara, Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Concepte: Corba de saturació i fases d'una substància pura 

  Martorell, Ingrid (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Història econòmica 

  Ramon i Molins, Gabriel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Història contemporània: 20 espais per entendre el segle XIX 

  Ramon i Molins, Gabriel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • You vs. Pogonus 

  Gómez Morales, Beatriz Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  Vols convertir-te en la guerrera més temuda de la historia? Aquesta és la teva oportunitat d'aconseguir-ho! Escull el teu avatar.
 • El mig cub 

  Vanegas, Yuly Marsela (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Comptabilitat Financera 

  Saladrigues Solé, Ramon (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  El dia 1 de gener de l’any X1 una entitat financera concedeix un préstec a l'empresa A.SA per un import de 600000€ a retornar en 3 anys. Les amortitzacions seran a parts iguals al final de cada any natural, moment en què ...
 • Autocorrectivo Sucesiones 

  Barrón Arniches, Paloma de (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Lee atentamente las cláusulas testamentarias que aparecen en la pantalla y clica la opción que te parezca correcta. En algunos casos hay una sola respuesta correcta y en otros casos hay dos respuestas correctas.
 • Tecnología de las operaciones para la extracción de los productos forestales 

  Pemán García, Jesús (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021)
  Este libro surge en el ámbito universitario con la vocación de ser un recurso docente que contribuya al aprendizaje de la disciplina de Monte e Industria para los alumnos del Grado de Ingeniería Forestal de la Universitat ...
 • Guía Trabajo Final de Grado en Enfermería 

  Nuin Orrio, Carmen; Roca Llobet, Judith; Escobar Bravo, Miguel Ángel; Masot, Olga; Tejero Vidal, Lorena Lourdes; Martínez Rodríguez, Laura; Selva Pareja, Laia (Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, 2021)
  El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura de carácter obligatorio, con una carga de trabajo para el/la estudiante de 9 ECTS, que se desarrollará a lo largo del Cuarto Curso y que como establece el Real Decreto 43/2015 ...
 • Parlo català/italiano. Àudios 

  Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües, 2021)
  Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
 • Parlo català/italiano 

  Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de LlengüesEdicions de la Universitat de Lleida, 2021)
  Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
 • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

  Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
  El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
 • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

  Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
  La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
 • Components of glotalization and global change 

  Sebastià, Ma. T. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
 • Apuntes sobre procesos erosivos 

  Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M.; Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
  Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
 • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

  Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
  L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
 • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

  Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
  L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
 • Cálculo integral en una y varias variables 

  Maza Sabido, Susanna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2013)
  Definició del procediment per calcular integrals amb una o diverses variables.

View more