Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) María A. del Buey et al., 2019
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) María A. del Buey et al., 2019