Show simple item record

dc.contributorGarcia Ispierto, Irina
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorVidal Roselló, Ester
dc.date.accessioned2020-02-19T14:12:57Z
dc.date.available2020-02-19T14:12:57Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68069
dc.description.abstractLes gestacions dobles són un problema important a les explotacions de vaques de llet d'alta producció. El principal objectiu de l'estudi va ser comprovar la funcionalitat del cos luti (CL), format pel drenatge del fol·licle subordinat a dia de la inseminació artificial (IA), en vaques de llet amb mínim dos fol·licles. Es va valorar a partir de la mida del CL (dia 7 i 21 post-IA), vascularització del CL (dia 21 post-IA) i les concentracions plasmàtiques de progesterona (p4)(dia 7 i 21 post-IA). Un segon objectiu va ser analitzar la fertilitat post-tècnica. La població va ser de 54 vaques: 29 del grup Control i 20 del grup Drenatge (13 bilaterals i 7 unilaterals). A dia 7 totes les vaques van presentar mínim una estructura luteal. La mida del CL del fol·licle drenat, a dia 7, va ser significativament menor que la del CL del fol·licle no drenat i CL del grup Control (p-valor= 0,00 i 0,04 respect.). A dia 21, la mida del CL del fol·licle drenat va ser igual que la mida del CL del grup Control i menor que el CL del fol·licle no drenat (p-valor= 0,05). Pel que fa a la vascularització, no es van trobar diferències significatives entre els CL formats en el grup Drenatge, ni entre el CL del grup Control i el CL del fol·licle no drenat. Les concentracions de p4 van ser iguals entre els grups tant a dia 7 com a dia 21. Ambdós tenien concentracions de p4 a dia 21 significativament majors quan el diagnòstic de gestació era positiu (p-valor=0,00). No hi van haver diferències significatives entre ambdós grups en els paràmetres reproductius i no es va registrar cap gestació doble. Els resultats porten a concloure que el CL format pel drenatge és funcional, pel que la tècnica de drenatge fol·licular sembla ser una bona tècnica per a reduir les gestacions dobles sense perjudicar els paràmetres reproductius a les explotacions actuals.ca_ES
dc.description.abstractLas gestaciones dobles son un problema importante en las explotaciones de vacas de leche de alta producción. El principal objetivo fue comprobar la funcionalidad del cuerpo lúteo (CL) formado del drenaje del folículo subordinado a día de la inseminación artificial (IA) en vacas de leche con mínimo dos folículos. Se valoró a partir del tamaño del CL (día 7 y 21 post-IA), vascularización del CL (día 21 post-IA) y concentraciones plasmáticas de progesterona (p4)(día 7 y 21 post-IA). Un segundo objetivo fue analizar la fertilidad post-técnica. La población estuvo formada por 54 vacas: 29 del grupo Control y 20 del Drenaje (13 bilaterales y 7 unilaterales). A día 7 todas las vacas presentaron al menos una estructura luteal. El tamaño del CL del folículo drenado, a día 7, fue significativamente menor que la del CL del folículo no drenado y CL del grupo Control (p-valor= 0,00 i 0,04 respect.). A día 21, el tamaño del CL del folículo drenado fue igual que el tamaño del CL del grupo Control y menor que el CL del folículo no drenado (p-valor= 0,05). No se encontraron diferencias significativas en la vascularización entre los CL formados en el grupo Drenaje, ni entre el CL del grupo Control y el CL del folículo no drenado. Las concentraciones de p4 plasmática no presentaron diferencias significativas entre el grupo Control y el grupo Drenaje ni a día 7 ni a día 21. Ambos grupos tenían concentraciones de p4, a día 21, significativamente mayores cuando el diagnóstico de gestación era positivo (p-valor=0,00 ambos). No hubo diferencias significativas entre los grupos en los parámetros reproductivos y no se registraron gestaciones dobles. Los resultados del presente estudio llevan a concluir que los CL formados por el drenaje son funcionales, por lo que la técnica de drenaje folicular parece ser una buena técnica para reducir las gestaciones dobles sin perjudicar los parámetros reproductivos en las explotaciones actuales.ca_ES
dc.description.abstractTwin pregnancy is an important problem in dairy cattle and the incidence is increasing. This study main goal was to examinate luteal activity to corpus luteum (CL) following drainage of the smaller pre-ovulatory follicle at time of artificial insemination (IA) in dairy cattle with a minimum two follicles. Luteal activity was determinated regarding the CL size (days 7 and 21 post-IA), CL vascularization (day 21 post-IA) and plasma progesterone concentrations (p4) (days 7 and 21 post-IA). A secondary objective was to analyse fertility post-technique. The study population consisted of 54 cows: 29 Control and 20 Drainage cows (13 bilateral and 7 unilateral). At day 7 post-IA, all cows developed at least one luteal structure. Regarding the luteal activity of the formed CLs, at day 7, the CL size in control group was significantly larger (p-value=0.00 and 0.021 respectively) than the CLs in drainage group (CL of the non-drained follicle: 15±4.24mm and CL of the drained follicle: 10.11±5.95mm). In contrast, on day 21 no significant differences were found between CLs size in control group and CL in non-drained follicle in drainage group. The CL of drained follicle was 12.33±4.51 mm in day 21, which was significantly smaller than CL of non-drained follicle (p-value=0.05) and did not differ with control group. Therefore, CL of drained follicle was significantly smaller than the others at day 7 and smaller than CL of drained follicle at day 21. In respect of vascularity, no significant differences were found between the different CLs formed in drainage group (CL of non-drained follicle and CL of drained follicle), neither between control CL and non-drained follicle CL of drainage group. P4 concentrations did not show significant differences between control and drainage group neither at day 7 nor at day 21. In addition, in both groups there were significantly higher p4 concentrations on day 21, when the gestation diagnosis was positive (p-value=0.00 for both). No significant differences between the groups regarding the reproductive parameters. None twin pregnancy was recorded. The results of the present study indicate that luteal structures following follicular drainage were functional, so the follicular drainage seems to be a good technique to reduce twin pregnancy without affecting reproductive parameters on current dairy farms.ca_ES
dc.format.extent42 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDoble ovulacióca_ES
dc.subjectCo-dominància folicularca_ES
dc.subjectColor Doppler ultrasonographyca_ES
dc.subject.otherVaques--Reproduccióca_ES
dc.subject.otherEcografia Dopplerca_ES
dc.titleTècnica de punció fol·licular per a prevenir les gestacions dobles en vaques de llet d'alta produccióca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd