Importància de la inhibició de la COX-2 en les cèl·lules tumorals

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-10
Authors
Alemany Miserachs, Sandra
Other authors
Molín Molina, Jéssica
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La ciclooxigenasa 2 (COX-2) és un enzim implicat en la síntesi de prostaglandines a partir de l'àcid araquidònic. Les prostaglandines són mediadors inflamatoris amb un paper important en l'oncogènesi relacionat amb un augment de la proliferació cel·lular, l'angiogènesi, la capacitat invasió cel·lular i la supressió del sistema immunitari, entre altres. Diferents estudis reporten una sobreexpressió de COX-2 en tumors canins i felins malignes d'origen epitelial, mesenquimal i de cèl·lules rodones, ocasionalment relacionada amb factors pronòstic negatius i menor temps mitjà de supervivència. Aquesta sobreexpressió de COX-2 pot resultar útil com a diana terapèutica per animals amb tumors malignes mitjançant l'ús d'antiinflamatoris no asteroïdeus (AINES), idealment selectius per COX-2. Entre els tumors canins que sobreexpressen COX-2 s'inclouen el carcinoma mamari, l'adenoma colorectal, l'adenocarcinoma dels sacs anals, el carcinoma de les cèl·lules transicionals o de cèl·lules escamoses, el carcinoma nasal de cèl·lules escamoses, l'hemangiosarcoma cutani, l'osteosarcoma, el mastocitoma i el meningioma; i en gats, el carcinoma de les cèl·lules escamoses. Amb relació al tractament antitumoral mitjançant AINES, els més freqüentment utilitzats són els fàrmacs no selectius com el meloxicam, el piroxicam i el carpofè, i existeixen pocs estudis en quant mitjançant inhibidors selectius com el deracoxib i el firocoxib. Diferents estudis demostren que l'ús d'AINES en el tractament de diversos tumors malignes canins i felins té efectes positius i pot resultar útil per augmentar el temps mitjà de supervivència en aquests pacients.
Citation
DOI
Journal or Serie