Show simple item record

dc.contributorBalcells Terés, Joaquim
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorSáinz de la Maza i Escolà, Víctor
dc.date.accessioned2020-02-14T16:27:58Z
dc.date.available2020-02-14T16:27:58Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/68020
dc.description.abstractTots els animals necessiten aminoàcids (AA), que són les unitats estructurals de les proteïnes, necessaris per a un òptim creixement, reproducció, lactació i manteniment. En els remugants, les proteïnes i AA es sotmeten primer a una degradació microbiana al rumen, el que fa difícil predir la qualitat i quantitat d'AA que serà absorbida per l'animal. Els AA absorbits són proporcionats per la proteïna microbiana sintetitzada al rumen, la proteïna no degradada al rumen i la proteïna crua endògena. La proteïna microbiana és insuficient per cobrir les quantitats necessàries d'aminoàcids per a una producció òptima (McDonald, 2011). L'extensa degradació de les proteïnes d'alt valor de l'aliment al rumen ha portat a desenvolupar el concepte de la protecció proteica contra la degradació ruminal amb l'objectiu principal de millorar el subministrament d'aminoàcids essencials a l'animal productiu i la reducció de les pèrdues de nitrogen com urea en l'orina. La metionina, la lisina i la histidina s'han identificat més sovint com els AA més limitants per a la màxima producció del bestiar lleter. En aquesta revisió s'han resumit les respostes a la suplementació dietètica d'aquests AA i les tècniques utilitzades per protegir-los de la degradació ruminal. Amb una formulació proteica més precisa en les dietes dels remugants, el metabolisme del nitrogen pot ser més eficient. El que vol dir que es pot millorar la producció de llet, reduir els costos d'alimentació i reduir l'excés de nitrogen en les dejeccions, una preocupació general pel que fa a la petjada ambiental de la producció animal.ca_ES
dc.description.abstractTodos los animales necesitan aminoácidos (AA), que son las unidades estructurales de las proteínas, necesarios para un óptimo crecimiento, reproducción, lactación y mantenimiento. En los rumiantes, las proteínas y AA se someten primero a una degradación microbiana en el rumen, lo que hace difícil predecir la calidad y cantidad de AA que será absorbida por el animal. Los AA absorbidos son proporcionados por la proteína microbiana sintetizada en el rumen, la proteína no degradada en el rumen y la proteína cruda endógena. La proteína microbiana es insuficiente para cubrir las cantidades necesarias de aminoácidos para una producción óptima (McDonald, 2011). La extensa degradación de las proteínas de alto valor del alimento en el rumen ha llevado a desarrollar el concepto de la protección proteica contra la degradación ruminal con el objetivo principal de mejorar el suministro de aminoácidos esenciales al animal productivo y la reducción de las pérdidas de nitrógeno como urea en la orina. La metionina, la lisina y la histidina se han identificado más a menudo como los AA más limitantes para la máxima producción del ganado lechero. En esta revisión se han resumido las respuestas a la suplementación dietética de estos AA y las técnicas utilizadas para protegerlos de la degradación ruminal. Con una formulación proteica más precisa en las dietas de los rumiantes, el metabolismo del nitrógeno puede ser más eficiente. Lo que significa que se puede mejorar la producción de leche, reducir los costes de alimentación y reducir el exceso de nitrógeno en las deyecciones, una preocupación general con respecto a la huella ambiental de la producción animal.ca_ES
dc.description.abstractAll animals require amino acids (AA), which are the building blocks of proteins required for optimal growth, reproduction, lactation and maintenance. In ruminants, proteins and AA are first subjected to a microbial degradation in the rumen making it difficult to predict the quality and quantity of AA that will be absorbed by the animal. The absorbed AA are provided by the ruminally synthesized microbial protein, the ruminally undegraded protein and the endogenous crude protein. Microbial protein is insufficient to supply the adequate amounts of amino acids for optimal production (McDonald, 2011). The extensive degradation of valuable feed proteins in the rumen has lead research to develop the concept of protein protection from ruminal degradation with the principal objective of enhancing the supply of essential amino acids to the productive animal and reduction of nitrogen losses as urea in the urine. Methionine, lysine and histidine have been identified more often as the most-limiting AA for maximum dairy cattle production. In this review it was summarized the responses to dietary supplementation of these AA and the technics used to protect them from rumen degradation. With a more precise protein formulation in ruminant diets, nitrogen metabolism can be more efficient. Which means that milk production can be improved, feed costs can be decreased and the excessive nitrogen in feces can be reduced, a general concern regarding the environmental footprint of animal production.ca_ES
dc.format.extent33 p.ca_ES
dc.language.isoengca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMetabolisme del nitrogenca_ES
dc.subjectAminoàcids protegits en rumenca_ES
dc.subjectProteïna de la lletca_ES
dc.subjectVaques de lletca_ES
dc.subject.otherNitrogen--Metabolismeca_ES
dc.subject.otherVaques--Aparell digestiuca_ES
dc.subject.otherLlet--Proteïnesca_ES
dc.subject.otherProducció lleteraca_ES
dc.titleSynthetic amino acids in dairy cattle nutritionca_ES
dc.title.alternativeL'ús d'aminoàcids en nutrició de vaques de la lletca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd