Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia Medieval, 2017
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia Medieval, 2017