Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c) Serrano et al.. Obesity published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of The Obesity Society (TOS). 2019
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Serrano et al.. Obesity published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of The Obesity Society (TOS). 2019