Efectivitat de l’entrenament de la marxa amb assistència robòtica en nens amb paràlisi cerebral espàstica. Una revisió sistemàtica

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Justribó Capdevila, Sònia
Other authors
Leal Planes, Maria Àngels
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Pregunta d’investigació: És efectiva l’assistència robòtica com a tractament per la millora de la marxa en nens amb paràlisi cerebral infantiI diplègica espàstica? Objectius: GENERAL: Conèixer què aporta l’evidència científica sobre l’efectivitat del tractament amb teràpia assistida amb robots en nens amb paràlisi cerebral infantil diplègica espàstica en els últims estudis publicats. ESPECÍFICS: Descriure els resultats funcionals publicats en els paràmetres temporoespaials i cinemàtics i en les dimensions D (estar de peu) i E (córrer, saltar) després d’un tractament amb assistència robòtica. Metodologia: S’ha realitzat una cerca en les bases de dades PubMed, Cinahl i Cochrane entre desembre de 2018 i març del 2019. S’han inclòs estudis clínics aleatoritzats i no aleatoritzats, un estudi retrospectiu i estudis experimentals de cas únic amb nens d’entre 4 i 19 anys amb paràlisi cerebral espàstica diplègica els quals han estat sotmesos a teràpia assistida amb robots. Resultats: Es van incloure 8 estudis comprenent un total de 255 participants d’edats entre 4 i 19 anys. Conclusió: L’evidència científica actual aporta un cert nombre d’estudis que mostren que l’entrenament de la marxa amb assistència robòtica pot tenir efectes beneficiosos en la millora de la marxa en el tractament en nens amb PCI. Aquests beneficis s’han observat en un augment dels paràmetres temporoespaials i en un increment del rang de moviment en les articulacions de les extremitats superiors i inferiors (paràmetres cinemàtics). Els paràmetres de les dimensions D i E no acaben de ser clars en els estudis seleccionats. Hi ha una manca d’estudis controlats i aleatoritzats per tal de determinar si l’assistència robòtica és prou efectiva en el tractament de PCI.
Citation
DOI
Journal or Serie