Show simple item record

dc.contributorMias Carballal, Mª Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat de Medicina
dc.contributor.authorCarabot Mias, Mònica
dc.date.accessioned2019-11-19T09:30:57Z
dc.date.available2019-11-19T09:30:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/67565
dc.description.abstractIntroducció: la desnutrició és un problema de salut multifactorial amb una elevada prevalença en els pacients d’Hospitalització a Domicili (HaD). Aquesta pot condicionar negativament l’evolució del pacient, augmentant el risc de reingrés. El reingrés hospitalari abans dels 30 dies es considera un índex de qualitat de l’atenció rebuda. Objectiu: analitzar si la desnutrició pot ser un factor predictor de reingrés abans dels 30 dies a HaD. Metodologia: estudi observacional transversal dels pacients ingressats a HaD de l’Hospital Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida des del mes de juny al desembre del 2018, que van reingressar una vegada donats d’alta. El diagnòstic nutricional es va establir amb l’eina de cribratge HEN-Persan. Resultats: es van trobar diferències significatives amb el nombre de patologies associades i la diabetis amb el temps de reingrés. Es van observar tendències fortes en els valors de l’albúmina sèrica, els limfòcits i el lloc de reingrés. Conclusions: no es va observar correlació entre la desnutrició i el temps de reingrés. L’elevada prevalença de desnutrició va reforçar la necessitat d’aplicar de manera sistemàtica un protocol de valoració nutricional com l’eina HEN-Persan a HaD i comptar amb la col·laboració d’una dietista-nutricionista per poder introduir intervencions nutricionals, que milloraran l’evolució dels pacients.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción: la desnutrición es un problema de salud multifactorial con una elevada prevalencia en los pacientes de Hospitalización a Domicilio (HaD). Esta puede condicionar negativamente la evolución del paciente, aumentando el riesgo de reingreso. El reingreso hospitalario antes de los 30 días se considera un índice de calidad de la atención recibida. Objetivo: analizar si la desnutrición puede ser un factor predictor de reingreso antes de los 30 días en HaD. Metodología: estudio observacional transversal de los pacientes ingresados en HaD del Hospital Arnau de Vilanova (HUAV) de Lérida del mes de junio a diciembre del 2018, que reingresaron una vez dados de alta. El diagnostico nutricional se realizó con la herramienta de cribado HEN-Persan. Resultados: se encontraron diferencias significativas en el número de patologías asociadas y la diabetes con el tiempo de reingreso. Se observaron tendencias fuertes entre los valores de albúmina sérica, linfocitos y el lugar de reingreso. Conclusiones: no se encontró correlación entre la desnutrición y el tiempo de reingreso. La elevada prevalencia de desnutrición refuerza la necesidad de sistematizar un protocolo de valoración nutricional como la herramienta HEN-Persan en HaD y la colaboración de un dietista-nutricionista para introducir intervenciones nutricionales, que mejoraran la evolución de los pacientes.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: malnutrition has a high prevalence within patients of at Home Care Service Hospital Based (HCSHB). As shown by readmission rates, malnutrition can aggravate medical prognosis. A hospital readmission within 30 days after discharge is associated with poor quality assistance at HCSHB. Goals: to estimate if malnutrition is a predictive factor of readmission within 30 days of patient’s discharge from HCSHB. Material and methods: we performed an observational, cross-sectorial study over the HCSHB’s patients of the Hospital Arnau de Vilanova (HUAV) in Lleida who were readmitted. It was conducted between June and December of 2018. The HEN-Persan tool was used to assess malnutrition. Results: a significant relationship was found between the numbers of associated pathologies and diabetes mellitus and readmission rates. Strong trends were seen between with serum albumin, lymphocytes and the place of readmission, and readmission. Conclusion: no relationship was found between nutritional parameters and readmission rates. However, the need to introduce a standard protocol such as screening with HENPersan, as well as the incorporation of a dietitian to HCSHB, was reinforced due to the high prevalence of malnutrition in these patients.ca_ES
dc.format.extent64 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDesnutricióca_ES
dc.subjectReingrésca_ES
dc.subjectHospitalització a Domicilica_ES
dc.subjectDesnutriciónca_ES
dc.subjectReingresoca_ES
dc.subjectHospitalización a Domicilioca_ES
dc.subjectMalnutritionca_ES
dc.subjectPatient readmissionca_ES
dc.subjectHome Care Service Hospital Basedca_ES
dc.subject.otherDesnutricióca_ES
dc.subject.otherHospitalització domiciliàriaca_ES
dc.titleEstudi de l’efecte de la desnutrició com a factor predictor de reingrés en 30 dies en pacients d’una unitat d’Hospitalització a Domicilica_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd