Show simple item record

dc.contributorMarín Sillué, Sònia
dc.contributorRamos Girona, Antonio J.
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Tecnologia d'Aliments
dc.creatorRodríguez Blanco, María
dc.date.accessioned2019-11-16T09:05:40Z
dc.date.available2019-11-16T09:05:40Z
dc.date.issued2019-09-20
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/667885
dc.descriptionLes micotoxines són metabòlits secundaris tòxics produïts per fongs filaments que poden contaminar una àmplia varietat de productes agrícoles tant en etapes precollita com en etapes postcollita. La gestió de la contaminació per micotoxines durant la cadena de producció de la llet és essencial per evitar la presència d'aflatoxina M1 (AFM1) en la llet com a conseqüència de l'exposició d'animals productors de llet a pinsos contaminats per aflatoxina B1 (AFB1). L'objectiu d'aquesta tesi va ser l'estudi de la contaminació per micotoxines en pinsos i ingredients per a pinsos per a vaques lleteres i la seva transferència a la llet. La presència d'aflatoxines i micotoxines de Fusarium es va avaluar mitjançant l'anàlisi de mostres de ració total barrejada (TMR) i diferents tipus d'ensitjats per a vaques lleteres. Mostres de llet procedents de vaques alimentades amb les mostres de TMR recollides es van analitzar per estimar la transferència de AFB1 en el pinso a AFM1 en la llet. Per saber si el tractament tèrmic afecta el contingut de AFM1 en la llet durant el seu processat, es van provar diferents tractaments tèrmics en llet contaminada natural i artificialment.
dc.descriptionLas micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos filamentos que pueden contaminar una amplia variedad de productos agrícolas tanto en etapas precosecha como en etapas poscosecha. La gestión de la contaminación por micotoxinas durante la cadena de producción de la leche es esencial para evitar la presencia de aflatoxina M1 (AFM1) en la leche como consecuencia de la exposición de animales productores de leche a piensos contaminados por aflatoxina B1 (AFB1). El objetivo de esta tesis fue el estudio de la contaminación por micotoxinas en piensos e ingredientes para piensos para vacas lecheras y su transferencia a la leche. La presencia de aflatoxinas y micotoxinas de Fusarium se evaluó mediante el análisis de muestras de ración total mezclada (TMR) y diferentes tipos de ensilados para vacas lecheras. Muestras de leche procedentes de vacas alimentadas con las muestras de TMR recogidas se analizaron para estimar la transferencia de AFB1 en el pienso a AFM1 en la leche. Para saber si el tratamiento térmico afecta al contenido de AFM1 en la leche durante su procesado, se probaron diferentes tratamientos térmicos en leche contaminada natural y artificialmente.
dc.descriptionMycotoxins are toxic secondary metabolites produced by filamentous fungi which can contaminate a wide variety of agricultural commodities either at pre-harvest or post-harvest stages. Through the milk supply chain, the management of mycotoxin contamination is essential in order to avoid the presence of aflatoxin M1 (AFM1) in milk as a consequence of the exposure of lactating animals to aflatoxin B1 (AFB1)-contaminated feed. The aim of this Thesis was to evaluate the mycotoxin contamination of feed and feed ingredients for dairy cows and their transference to milk. The occurrence of aflatoxins and Fusarium mycotoxins was evaluated through the analysis of total mixed ration (TMR) samples and different types of silages for dairy cows. Milk samples collecting from cows fed with the sampled TMR were analysed so as to estimate the transference of AFB1 form feed to AFM1 in milk. In order to know whether heat treatment affect to the AFM1 content in milk during processing, different heat treatments were tested in artificially and naturally contaminated milk.
dc.formatapplication/pdf
dc.format267 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectMicotoxines
dc.subjectPinso vaques lleteres
dc.subjectLlet
dc.subjectMicotoxinas
dc.subjectPienso vacas lecheras
dc.subjectLeche
dc.subjectMycotoxins
dc.subjectDairy cattle feed
dc.subjectMilk
dc.subjectTecnologia d'Aliments
dc.subject663/664
dc.titleMycotoxin risk in dairy farms: feedstuffs contamination, aflatoxin transference to milk and thermal stability of aflatoxin M1
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record