Show simple item record

dc.contributorLlurda, Enric
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística
dc.creatorMocanu, Vasilica
dc.date.accessioned2019-11-08T09:05:28Z
dc.date.available2019-11-08T09:05:28Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/667829
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/67492
dc.descriptionLa recerca al voltant de l'impacte de les estades a l'estranger sobre la identitat i de la relació entre l'estudi a l'estranger, la identitat i l'aprenentatge d'idiomes, majoritàriament duta a terme mitjançant mètodes qualitatius, mostra una varietat de resultats que poden arribar a semblar contradictoris. Mentre que alguns acadèmics manifesten una actitud escèptica sobre el fet que un període d'estudi a l'estranger constitueixi un tipus de mobilitat suficientment llarg i desestabilitzador perquè pugui tenir un impacte en les identitats dels participants (Block, 2014), altres afirmen que estudiar a l'estranger pot desencadenar una ‘alteració’ o una modificació del jo a causa de la necessitat de viure en un idioma estranger (Pellegrino Aveni, 2005). Aquest projecte d'investigació adopta una metodologia mixta amb un enfocament longitudinal per tal d’abordar el tema de la identitat, la inversió i l'aprenentatge d'idiomes en estades de mobilitat universitària a l'estranger. L’estudi segueix un disseny PRE-POST, amb dades obtingudes en diferents moments durant el curs acadèmic 2015-2016, mitjançant qüestionaris i entrevistes semiestructurades amb estudiants Erasmus en tres contextos europeus: Oulu (Finlàndia) al nord, Bucharest (Romania) a l’est, i Lleida (Catalunya) al sud. L'estudi examina el sentit de pertinença, les identitats imaginades, les actituds cap als idiomes i les diferències culturals, les expectatives i el grau d'inversió en l'aprenentatge personal i professional entre els estudiants europeus d'educació superior. Els resultats de l'estudi revelen que l’experiència Erasmus té un impacte en les identitats dels participants i en la percepció de la seva pròpia ocupabilitat. No obstant això, els resultats de l'estada a l'estranger estan influenciats per les expectatives i el grau d'inversió dels estudiants, així com pels contextos i els paisatges lingüístics de la seva estada.
dc.descriptionLa investigación en torno al impacto de las estancias en el extranjero sobre la identidad y de la relación entre el estudio en el extranjero, la identidad y el aprendizaje de idiomas, mayoritariamente llevada a cabo mediante métodos cualitativos, muestra una variedad de resultados que pueden llegar a parecer como contradictorios. Mientras que algunos académicos manifiestan una actitud escéptica sobre el hecho de que un periodo de estudio en el extranjero constituya un tipo de movilidad suficientemente largo y desestabilizador para que pueda tener un impacto en las identidades de los participantes (Block, 2014), otros afirman que estudiar en el extranjero puede desencadenar una ‘alteración’ o una modificación del yo debido a la necesidad de vivir en un idioma extranjero (Pellegrino Aveni, 2005). Este proyecto de investigación adopta una metodología mixta con un enfoque longitudinal para abordar el tema de la identidad, la inversión y el aprendizaje de idiomas en estancias de movilidad universitaria en el extranjero. El estudio sigue un diseño PRE-POST, con datos obtenidos en diferentes momentos durante el curso académico 2015-2016, mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas con estudiantes Erasmus en tres contextos europeos: Oulu (Finlandia) al norte, Bucarest (Rumanía) a la este, y Lleida (Cataluña) al sur. El estudio examina el sentido de pertenencia, las identidades imaginadas, las actitudes hacia los idiomas y las diferencias culturales, las expectativas y el grado de inversión en el aprendizaje personal y profesional entre los estudiantes europeos de educación superior. Los resultados del estudio revelan que la experiencia Erasmus tiene un impacto en las identidades de los participantes y en la percepción de su propia empleabilidad. Sin embargo, los resultados de la estancia en el extranjero están influenciados por las expectativas y el grado de inversión de los estudiantes, así como por los contextos y los paisajes lingüísticos de su estancia.
dc.descriptionExisting research on the impact of sojourns abroad on identity and on the relation between study abroad, identity, and language learning shows a variety of, sometimes contradictory, results. While some scholars doubt that study abroad is a long and destabilizing enough type of mobility having a direct impact on the identities of the participants (e.g. Block, 2014), others claim that study abroad can trigger an ‘alteration’ or modification of the self, due to the need to live in a foreign language (e.g. Pellegrino Aveni, 2005). This research project adopts a mixed methods longitudinal framework to approach the issue of identity, investment, and language learning in study abroad. The study follows a PRE-POST design with data obtained at different moments during the academic year 2015-2016 through questionnaires and semi-structured interviews with Erasmus students in three different contexts: Oulu (Finland) in Northern Europe, Bucharest (Romania) in Eastern Europe, and Lleida (Catalonia) in Southern Europe. The study examines the sense of belonging, imagined identities, attitudes towards languages and cultural difference, expectations and degree of investment in both personal and professional learning among European higher education students in the three settings. The results of the study reveal the Erasmus experience has an impact on the participants’ identities, language attitudes and uses, as well as their perception of employability. However, the outcomes of the stay abroad are influenced both by the expectations and the degree of investment of the students as well as by the contexts and the linguistic landscapes of their stay.
dc.formatapplication/pdf
dc.format399 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectIdentitat
dc.subjectEstudiar a l'estranger
dc.subjectAprenentatge de llengües
dc.subjectIdentidad
dc.subjectEstudiar en el extranjero
dc.subjectAprendizaje de lenguas
dc.subjectIdentity
dc.subjectStudy abroad
dc.subjectLanguage learning
dc.subjectLingüística General
dc.subject80
dc.titleA Mixed Methods Approach to Identity, Investment, and Language Learning in Study Abroad: The Case of Erasmus Students in Finland, Romania, and Catalonia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record