Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Portuguese Association for Anglo-American Studies (APEAA), 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Portuguese Association for Anglo-American Studies (APEAA), 2012