Show simple item record

dc.contributorFilella Guiu, Gemma
dc.contributorPérez Escoda, Núria
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorCabello Cuenca, Enric
dc.date.accessioned2019-11-06T09:05:26Z
dc.date.available2019-11-06T09:05:26Z
dc.date.issued2019-07-16
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/667818
dc.descriptionEls episodis freqüents de violència a les escoles tenen una correlació positiva amb l’augment de l’ansietat, així com la disminució de l’autoestima i del rendiment acadèmic dels alumnes (Ros-Morente, Cabello i Filella, 2018). Els conflictes són consubstancials amb la convivència humana. Que els alumnes responguin amb violència o amb assertivitat dependrà en gran mesura de les estratègies de resolució de conflictes de què disposin i de la forma de convivència predominant en cada escenari (Rueda, Cabello, Filella i Vendrell, 2016). Amb l’inici del nou mil•lenni han aparegut als centres educatius força programes per tal de millorar les competències socioemocionals i l’aprenentatge escolar (Casel, 2013; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor i Schellinger, 2011). La tesi doctoral que es presenta té l’objectiu d’implementar i avaluar el programa Happy 8-12 d’educació emocional gamificat. El programa Happy 8-12 té per objectiu educar les competències emocionals (Bisquerra i Pérez-Escoda, 2007) i la resolució assertiva dels conflictes entre iguals en alumnes de 8 a 12 anys. Per tal d’avaluar els efectes del programa Happy 8-12 s’han estudiat les següents variables: competències emocionals, ansietat, rendiment acadèmic, nombre de conflictes entre iguals i clima social de l’aula. La recerca es va realitzar en una població d’alumnes de 5è i 6è curs d’educació primària. La investigació s’emmarca en la metodologia quantitativa, amb un disseny quasi experimental amb pretest, postest i grup control. Els resultats revelen un efecte positiu del programa Happy 8-12 en cada una de les variables estudiades.
dc.descriptionLos episodios frecuentes de violencia en los centros escolares tienen una correlación positiva con la disminución de la autoestima y el rendimiento académico, así como el aumento de la ansiedad de los alumnos (Ros-Morente, Cabello y Filella, 2018). Los conflictos son inherentes a la convivencia humana. Que los alumnos respondan con violencia o con asertividad dependerá en gran medida de las estrategias de resolución de conflictos de que dispongan y de la forma de convivencia predominante en cada escenario (Rueda, Cabello, Filella y Vendrell, 2016). Con el inicio del nuevo milenio han aparecido numerosos programas para la mejora de las competencias socioemocionales y el aprendizaje escolar (Casel, 2013; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011). La presente tesis doctoral tiene por objeto la implementación y evaluación del Programa Happy 8-12 de educación emocional gamificado. El Programa Happy 8-12 tiene como objetivo principal la educación de las competencias emocionales (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007) y la resolución asertiva de los conflictos entre iguales en alumnos de 8 a 12 años. Para evaluar los efectos del Programa Happy 8-12 se han estudiado las siguientes variables: competencias emocionales, ansiedad, rendimiento académico, número de conflictos entre iguales y clima social de aula. La investigación se ha realizado con una población de alumnos de 5º y 6º curso de educación primaria. El estudio se enmarca en la metodología cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental con pretest, postest y grupo control. Los resultados revelan un efecto positivo del Programa Happy 8-12 en todas las variables estudiadas.
dc.descriptionThe frequent episodes of violence in the schools have a positive correlation with the increase of the levels of anxiety and, also, with the decrease of the self-esteem and the academic achievement (Ros-Morente, Cabello & Filella, 2018). The conflicts are inherent with human relationships. The children may answer according to the degree of violence or assertiveness based on their own conflict resolution strategies and also the prevailing way of coexistence in each scenario (Rueda, Cabello, Filella i Vendrell, 2016). In the last years, there has been an important growth of programs with the aim of improving the social and emotional learnings and the academic achievement (Casel, 2013; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). The present doctoral thesis has the goal of implementing and evaluating the Happy 8-12 emotional education program. The Happy 8-12 program aim is to educate the emotional competences (Bisquerra & Pérez-Escoda, 2007) and the assertive resolution of conflicts between 8-12-year-old peers. In order to assess the effects of the Happy 8-12 program, diferent variables have been taken into account: emotional competences, anxiety, academic performance, number of conflicts between peers and classroom social climate. The research has followed a quantitative methodology, in a quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group. The sample was 574 students of 5th and 6th degree of primary school. The results show a positive effect of the Happy 8-12 program in each one of the evaluate variables.
dc.formatapplication/pdf
dc.format198 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectResolució de conflictes
dc.subjectEducació emocional
dc.subjectGamificació
dc.subjectResolución de conflictos
dc.subjectEducación emocional
dc.subjectGamificación
dc.subjectConflicts resolution
dc.subjectEmotional education
dc.subjectGamification
dc.subjectMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
dc.subject373
dc.titleImplementació i avaluació del programa Happy 8-12 d'educació emocional gamificat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record