Treballs de fi de grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Enviaments recents

  • Avaluació energètica i de sostenibilitat d'habitatges 

    Riba Llopart, Roger (2019-07)
    Aquest Treball Final de Grau consisteix en un estudi energètic i ambiental sobre dos habitatges tipus, una casa aïllada i un pis, situats a Igualada. Partint de la base de dos habitatges tipus dels anys 70 s’ha realitzat ...