Now showing items 1-1 of 1

    • Aplicació del Blockchain en el seguiment de mercaderies 

      Vila Gisbert, Kevin (2021-09)
      Al llarg d’aquest treball s’ha pogut analitzar les funcions i avantatges de la tecnologia Blockchain, així com les seves aplicacions en diversos sectors. S’ha constatat que és una eina utilitzada com a gestora de bases de ...