Now showing items 1-2 of 2

  • Aplicació del Blockchain en el seguiment de mercaderies 

   Vila Gisbert, Kevin (2021-09)
   Al llarg d’aquest treball s’ha pogut analitzar les funcions i avantatges de la tecnologia Blockchain, així com les seves aplicacions en diversos sectors. S’ha constatat que és una eina utilitzada com a gestora de bases de ...
  • Pla d'empresa: TENTATIONS 

   Santolaria Julià, Arnau (2020-07)
   Aquest treball de fi de grau (TFG) analitza la proposta del pla d’empresa d’un restaurant en l’actualitat com serà Tentations. Es donarà resposta a les activitats que s’impartiran i que hauria d’afrontar qualsevol restaurant ...