Now showing items 1-1 of 1

    • Avaluació energètica i de sostenibilitat d'habitatges 

      Riba Llopart, Roger (2019-07)
      Aquest Treball Final de Grau consisteix en un estudi energètic i ambiental sobre dos habitatges tipus, una casa aïllada i un pis, situats a Igualada. Partint de la base de dos habitatges tipus dels anys 70 s’ha realitzat ...