Now showing items 1-5 of 5

  • Aplicació dels ultrasons en adobaments mixts 

   Sabuquillo Parejo, Marc (2020-07)
   El procés d’adobament de la pell s’ha realitzat des de fa segles, on s’utilitza la pell obtinguda dels animals per a produir diferents articles de pell. Aquest procés ha anat evolucionant, inicialment era un procés tradicional ...
  • Aplicació dels ultrasons en el depilat oxidant de les pells 

   Paloma Ribas, Cristina (2020-07)
   El projecte es basa en la realització del depilat oxidant amb pell de boví però utilitzant com a reactor una cubeta d’ultrasons en comptes del bombo. Els depilats oxidants que es realitzen són el depilat amb recuperació ...
  • Consideracions sobre la formulació d'engreixos a partir d'intermedis d'origen natural 

   López Expósito, Raúl (2020-07)
   Aquest treball es basa en l’estudi de diferents tipus d’engreixos procedents d’intermedis naturals, és a dir, engreixos elaborats a partir d’olis/greixos d’origen natural (animal i vegetals) que s’utilitzen en el procés ...
  • Operacions d’adobament mixt 

   Pons Romero, Laia (2020-07)
   L’adobament de les pells ha estat emprat des de fa milers d’anys per tal d’aprofitar aquest subproducte dels animals, destinats generalment a l’alimentació, per a convertir-lo en peces de roba o de decoració. El procés ...
  • Procés d’adobament lliure de metalls de baix impacte ecològic 

   García López, Alejandro (2020-10)
   Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un procés d'adobament lliure de metalls fent servir com a productes principals resines naturals, bio-polímers i extractes vegetals. L'article final s'avalua des d'un punt de ...