Projecte d'intervenció: integrant la reanimació cardiopulmonar a l'escola. Escola Antoni Grau Minguell de Sant Quintí de Mediona

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Nadal Sosa, Paula
Other authors
García León, Cristina
Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia - Campus d'Igualada
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Objectius: Formar als alumnes de 6è de Primària de l’Escola Antoni Grau Minguell de Sant Quintí de Mediona en primers auxilis bàsics dins de l’assignatura de Coneixement del Medi Natural; així com donar eines per formar al professor titular i ensenyar l’algoritme complet de RCP i OVACE amb continguts teòrics i pràctics. Metodologia: Projecte d’intervenció per a la formació en RCP i OVACE dels alumnes de 6è de Primària de l’Escola Antoni Grau Minguell dins del seu pla formatiu, constituït per 11 sessions amb contingut teòric i pràctic d’una hora de durada, distribuïdes en el calendari de la manera que el professor consideri més adient per al desenvolupament de l’assignatura. Totes les sessions s’imparteixen amb materials de suport i d’avaluació, tals com PowerPoints i check-list. Resultats: Els resultats d’aquests projecte d’intervenció no són avaluables realment, donat que no s’ha pogut dur a terme en la realitat. Tot i així, davant dels resultats positius d’altres projectes amb objectius i desenvolupaments similars, és d’esperar que els resultats del present projecte fossin igualment satisfactoris. Conclusions: Després d’analitzar els possibles resultats del projecte i comparar-los amb d’altres projectes similars, podríem afirmar que hem assolit l’objectiu principal de formar als alumnes en primers auxilis bàsics gràcies als continguts impartits i la metodologia d’ensenyament. Així mateix, donant eines per a la formació del professorat, també hem assolit l’objectiu de formar als professor per impartir ells mateixos les sessions. A més a més, amb els recursos aportats per aquest projecte, podem assolir els objectius d’ensenyar l’algoritme complet de RCP i l’algoritme complet d’OVACE.
Citation
DOI
Journal or Serie