Show simple item record

dc.contributorNuin Orrio, Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorFontanet Clarissó, Aura
dc.date.accessioned2019-07-29T06:36:31Z
dc.date.available2019-07-29T06:36:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66647
dc.description.abstractAntecedents: L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que cursa amb una evolució i diagnòstic clars, però avui en dia encara es desconeixen les causes i el tractament d’aquesta. Es creu que un dels factors de risc associats al desenvolupament de l’Alzheimer es troba associat a l’estil de vida de les persones, entre aquest la dieta que segueixen. La línia d’investigació científica sobre la influència de l’alimentació en el desenvolupament de malalties de caràcter neurodegeneratiu com la demència tipo Alzheimer és cada vegada més extensa, no obstant, encara és necessària la realització de més estudis per demostrar aquesta influència. Objectius: L’objectiu d’aquesta revisió sistematitzada de la literatura és analitzar el benefici de la dieta i/o suplements alimentaris com a patró dietètic vàlid per la prevenció tant primària com secundària del deteriorament cognitiu. Material i mètodes: Estudi de revisió bibliogràfica en les principals bases de dades com PubMed, Scopus i Cinahl, mitjançant la tècnica sistemàtica descrita per Arksey i O’Malley. Resultats: S’han seleccionats un total de 36 articles dels quals s’han exclòs un total de 19 perquè no complien els criteris d’inclusió de l’estudi. Finalment, s’han utilitzat 10 articles, 8 dels quals són assajos clínics, 1 és un estudi de cohorts, i 1 és un estudi transversal aleatoritzat. Discussió i conclusions: S’ha demostrat una associació entre l’alimentació i el desenvolupament del deteriorament cognitiu, essent certs aliments de la dieta mediterrània neuroprotectors, tot i que es necessiten més estudis per demostrar l’eficàcia d’aquesta.ca_ES
dc.description.abstractBackground: Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease that cares with clear evolution and diagnosis, but nowadays the causes and the treatment of this patology are still unknown. It is belived that one of the risk factors associated with the development of Alzheimer’s disease is associated with the lifestyle of people, among which the diet they follow. The line of scientific research on the influence of food on the development of diseases of a neurodegenerative nature such as Alzheimer’s disease is increasingly extensive, however, further studies are still necessary to prove that influence. Objectives: The aim of this study is to analyze the benefit of diet and/or dietary suplements as a valid dietary patern for both primary and secondary prevention of cognitive impairment. Search methods: Study of bibliographic review in the main databases such as PubMed, Scopus and Cinahl, through the systematic technique described by Arksey and O’Malley. Results: It has been selected a total of 36 articles. 19 of them have been excluded because they do not comply with the inclusion criteria of the study. Finally, 10 articles were used, 8 of which are clinical trials, 1 is a cohort study, and 1 is a randomized cross-sectional study. Discussion and conclusions: An association between nutrition and the development of cognitive impairment has been demonstrated. There are certain foods with neuroprotective effect in the Mediterranean diet, although more studies are needed to demonstrate the efficacy of the neuroprotective diet.ca_ES
dc.format.extent49 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMalaltia d'Alzheimerca_ES
dc.subjectDemènciaca_ES
dc.subjectDeteriorament cognitiuca_ES
dc.subjectDieta mediterràniaca_ES
dc.subjectAlzheimer’s diseaseca_ES
dc.subjectDementiaca_ES
dc.subjectMediterranian dietca_ES
dc.subject.otherAlzheimer, Malaltia d'ca_ES
dc.subject.otherDemènciaca_ES
dc.subject.otherDieta mediterràniaca_ES
dc.titleInfluència de l'alimentació en el desenvolupament de la demència tipo alzheimer - Revisió sistematitzada de la literatura -ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd