Show simple item record

dc.contributorMoreno Castilla, Cristina
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat de Medicina
dc.contributor.authorBrualla Esteve, Mercè
dc.date.accessioned2019-03-28T08:01:59Z
dc.date.available2019-03-28T08:01:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66083
dc.description.abstractEls pacients amb càncer tenen un risc elevat de malnutrició per la malaltia de base i el tractament que se’ls aplica. Per tant, és essencial determinar l’estat nutricional des del diagnòstic i, en cas d’ingrés, des de l’inici de l’estada hospitalària per tal de seguir un protocol nutricional en cas de risc de malnutrició o malnutrició instaurada, i d’aquesta forma millorar l’estat nutricional. L’objectiu d’aquest estudi és determinar si els pacients de l’estudi presenten risc de malnutrició, observar la relació entre el risc de malnutrició i la duració de l’estada hospitalària i quines possibles millores nutricionals es podrien realitzar. La mostra de l’estudi va ser de 9 pacients hospitalitzats en la planta d’hospitalització d’onco-hematologia de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Com a resultat s’ha observat que un 88,8% presenta risc de malnutrició utilitzant el cribratge Malnutrition Screening Tool (MST) i un 44,4% mitjançant el cribratge Nutriscore. Per altra banda, no hi ha una significació estadística entre la durada de l’estada hospitalària i el risc de malnutrició, ni cap protocol en l’hospital per tal de combatre aquesta malnutrició. Concloent, tot i observar risc de malnutrició en una gran part dels pacients, aquest no afecta l’estada hospitalària.ca_ES
dc.description.abstractLos pacientes con cáncer tienen un riesgo mayor de malnutrición por la enfermedad de base y el tratamiento que se les aplica. Por lo tanto, es esencial determinar el estado nutricional desde el diagnóstico y, en caso de ingreso, desde el inicio de la estada hospitalaria para seguir un protocolo nutricional en caso de riesgo de malnutrición o malnutrición instaurada, y así mejorar el estado nutricional. El objetivo de este estudio es determinar si los pacientes del estudio presentan riesgo de malnutrición, observar la relación entre el riesgo de malnutrición y la duración de la estada hospitalaria, y que posibles mejoras nutricionales se podrían realizar. La muestra del estudio fue de 9 pacientes hospitalizados en la planta de hospitalización d’onco-hematología del hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Como resultado se ha observado que un 88,8% presenta riesgo de malnutrición mediante el cribado Malnutrition Screening Tool (MST) y un 44,4% mediante Nutriscore. Por otro lado, no hay significación estadística entre la estancia hospitalaria y el riesgo de malnutrición, ni tampoco la existencia de ningún protocolo para combatir la malnutrición. En conclusión, aún y el riesgo de malnutrición que presenta gran parte de pacientes, este no afecta a la estancia hospitalaria.ca_ES
dc.description.abstractPatients with cancer have a high risk of malnutrition due to their basic illness and the treatment applied to them. Therefore, it is essential to determine the nutritional state from the diagnosis and, in the case of hospital admission, from the beginning of the hospital stay in order to monitor a nutritional protocol in case of risk of malnutrition. Thus, the nutritional state would enhance. The aim of this study is to determine if the patients suffer from risk of malnutrition, to observe the relationship between the risk of malnutrition and the duration of the hospitable stay as well as which nutritional improvements could be carried out. The study sample was conducted in 9 patients hospitalized at the onco-hematology hospitalization floor of the hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). The results showed that a 88,8% have risk of malnutrition by using the Malnutrition Screening Tool (MST) and a 44,4% by using Nutriscore. Contrarily, there is no statistical significance between the duration of the hospitable stay and the risk of malnutrition, or any protocol in the hospital to fight this malnutrition. To conclude, despite the risk of malnutrition in a large number of patients, there is no impact in their hospital stay.ca_ES
dc.format.extent40 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMalnutrició hospitalàriaca_ES
dc.subjectCàncerca_ES
dc.subjectCribratge nutricionalca_ES
dc.subjectMalnutrición hospitalariaca_ES
dc.subjectCáncerca_ES
dc.subjectCribado nutricionalca_ES
dc.subjectHospitable malnutritionca_ES
dc.subjectNutritional screeningca_ES
dc.subject.otherMalnutricióca_ES
dc.subject.otherHospitals -- Serveis de restauracióca_ES
dc.subject.otherCàncer -- Pacients -- Alimentacióca_ES
dc.titleMalnutrició en el pacient onco-hematològic hospitalitzatca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd