Show simple item record

dc.contributorBarbé Illa, Esther
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat de Medicina
dc.contributor.authorAlonso Giró, Albert
dc.date.accessioned2019-03-27T09:56:52Z
dc.date.available2019-03-27T09:56:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66077
dc.description.abstractEn aquesta investigació es pretén investigar sobre un dels temes que actualment trobem més presents en les taules de debat, les dietes. Un estudi recent mostra que un 33% dels espanyols han seguit alguna dieta durant l’últim any. L’objectiu de l’estudi és estimar la prevalença d’adherència a algún tipus de dieta entre l’estudiantat de la Universitat de Lleida, així com les tipologies més comunes, els motius, la supervisió professional, el grau d’acompliment i les possibles diferències entre l’alumnat del campus de ciències de la salut i la resta. La informació s’ha recollit a través d’un qüestionari prèviament validat amb els estudiants de Nutrició. Els resultats mostren que un 52,3% dels enquestats s’han adherit a alguna dieta durant el darrer any, per tant es supera la tendència de la població general. La tipologia “rica en proteïnes” és la més comuna entre els estudiants. La motivació principal per a fer dieta és el manteniment d’un estil de vida saludable. En un 79% dels casos no es compta amb supervisió professional tot i que la majoria dels enquestats afirmen esta satisfets amb els resultats. Els estudiants del campus de ciències de la salut presenten menys adherència a dietes i més supervisió professional que la resta de campus.ca_ES
dc.description.abstractEn esta investigación se pretende investigar sobre uno de los temas que actualmente encontramos más presentes en las mesas de debate, las dietas. Un estudio reciente muestra que un 33% de los españoles han seguido alguna dieta durante el último año. El objetivo del estudio es estimar la prevalencia de adherencia a algún tipo de dieta entre los estudiantes de la Universidad de Lleida, así como las tipologías más comunes, los motivos, la supervisión profesional, el grado de cumplimiento y las posibles diferencias entre el alumnado del campus de ciencias de la salud y los demás. La información se ha recogido a través de un cuestionario previamente validado con los estudiantes de Nutrición. Los resultados muestran que un 52,3% de los encuestados han seguido alguna dieta durante el último año, por lo tanto supera la tendencia de la población general. La tipología "rica en proteínas" es la más común entre los estudiantes. La motivación principal para hacer dieta es el mantenimiento de un estilo de vida saludable. En un 79% de los casos no se cuenta con supervisión profesional aunque la mayoría de los encuestados afirman estar satisfechos con los con los resultados. Los estudiantes del campus de ciencias de la salud presentan menos adherencia a dietas y más supervisión profesional que el resto de campus.ca_ES
dc.description.abstractIn this research we intend to investigate one of the issues that are currently present in the debate tables, diets. A recent study shows that 33% of Spaniards have followed some diet during the last year. The objective of the study is to estimate the prevalence of adherence to some type of diet among the students of the University of Lleida, as well as the most common types, the reasons, the professional supervision, the degree of performance and the possible differences between the students of the campus of health sciences and the rest. The information for the study has been collected through a questionnaire previously validated with the students of Nutrition. The results show that 52.3% of respondents have adhered to a diet during the last year, so the trend of the general population is overcome. The "protein-rich" typology is the most common among students. The main motivation for dieting is to enjoy a healthy lifestyle. 79% of cases do not have professional supervision, although most respondents say they are satisfied with the results. Students at the health sciences campus have less adherence to diets and more professional supervision than the rest of the campus.ca_ES
dc.format.extent52 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAdherènciaca_ES
dc.subjectDietaca_ES
dc.subjectUniversitarisca_ES
dc.subjectAdherenciaca_ES
dc.subjectUniversitariosca_ES
dc.subjectAdherenceca_ES
dc.subjectDietca_ES
dc.subjectUniversity studentsca_ES
dc.subject.otherDietaca_ES
dc.subject.otherAdherènciaca_ES
dc.subject.otherEstudiants universitarisca_ES
dc.titleAdherència a dieta en la població universitària de Lleidaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd