A partir del curs 2018/2019 la denominació oficial és Departament de Pedagogia (Acord núm. 126/2018 del Consell de Govern de 19 de juny de 2018), com a continuació del Departament de Pedagogia i Psicologia.

Colecciones en esta comunidad

Envíos recientes

Ver más