Show simple item record

dc.contributorMontes Mañas, Ana
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorPuig-gròs Curcó, Jordi
dc.date.accessioned2019-03-25T11:39:20Z
dc.date.available2019-03-25T11:39:20Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66055
dc.description.abstractPregunta d’investigació: És més efectiva la combinació d’exercici terapèutic i Mindfulness envers únicament activitat física per a l’abordatge simptomàtic en pacients amb càncer de mama tractats amb quimioteràpia?. Objectius: Com a objectiu general, valorar la efectivitat d’un tractament basat en la combinació d’exercici terapèutic combinat amb Mindfulness per l’abordatge simptomàtic en pacients amb càncer de mama tractats amb quimioteràpia. I com a objectiu específic valorar la fatiga, qualitat del son, el dolor i la depressió en aquests pacients. Metodologia: es realitzarà un estudi controlat aleatoritzat amb una mostra de 64 pacients en període de reminiscència de càncer de mama els quals dividirem en dos grups de 32 persones. La intervenció té una durada de 8 setmanes. El grup control realitzarà activitat terapèutica ( 3 dies per setmana 1h cada sessió) i el grup experimental realitzarà activitat terapèutica combinada amb treball formal Mindfulness (90 minuts setmanalment, un total de 12 hores) i treball informal de 45 minuts diaris. Es valorarà la fatiga mitjançant el qüestionari de Piper de la Fatiga, la qualitat del son mitjançant l’índex de la qualitat del son de Pittsburgh, el dolor mitjançant l’escala EVA i la depressió mitjançant l’escala de Hamilton per a la Depressió HAM-D. Es realitzaran 3 valoracions: una pre-tractament, una altra post-tractament a les 8 setmanes d’intervenció i una de llarg termini a l’any des de la primera intervenció.ca_ES
dc.description.abstractResearch question: Is the combination of therapeutic exercise and Mindfulness more effective only for physical activity for the symptomatic approach in breast cancer patients treated with chemotherapy? Objectives: As a general objective, assess the effectiveness of a treatment based on the combination of therapeutic exercise combined with Mindfulness for the symptomatic approach in patients with breast cancer treated with chemotherapy. And as a specific objective, assess fatigue, sleep quality, pain and depression in these patients. Methodology: A randomized controlled study will be carried out with a sample of 64 patients reminiscent of breast cancer, which will be divided into two groups of 32 people. The intervention lasts for 8 weeks. The control group will perform therapeutic activity (3 days per week 1h each session) and the experimental group will perform therapeutic activity combined with formal Mindfulness work (90 minutes per week, a total of 12 hours) and informal work 45 minutes daily. Fatigue will be assessed through the Piper Fatigue questionnaire, sleep quality through the Pittsburgh sleep quality index, pain through the EVA scale and depression through the Hamilton scale for depression HAM-D. Three assessments will be made: one pre-treatment, another post-treatment at 8 weeks of intervention and one long-term per year from the first intervention.ca_ES
dc.format.extent64 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCàncer de mamaca_ES
dc.subjectActivitat terapèuticaca_ES
dc.subjectMindfulnessca_ES
dc.subjectFatigaca_ES
dc.subjectTrastorns del sonca_ES
dc.subjectDolorca_ES
dc.subjectDepressióca_ES
dc.subjectBreast cancerca_ES
dc.subjectTherapeutic activityca_ES
dc.subjectMindfulnessca_ES
dc.subjectFatigueca_ES
dc.subjectSleep disordersca_ES
dc.subjectPainca_ES
dc.subjectDepressionca_ES
dc.subject.otherMama -- Càncerca_ES
dc.subject.otherAtenció plenaca_ES
dc.subject.otherExercici terapèuticca_ES
dc.subject.otherTrastorns del sonca_ES
dc.subject.otherDolorca_ES
dc.subject.otherFatigaca_ES
dc.subject.otherDepressió psíquicaca_ES
dc.subject.otherCàncer -- Tractamentca_ES
dc.titleEfectivitat del exercici terapèutic combinat amb Mindfulness per a l’abordatge simptomàtic en pacients amb càncer de mama tractats amb quimioteràpia: assaig clínic controlat aleatoritzatca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd