Show simple item record

dc.contributorRubí Carnacea, Francesc
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorJuan Martínez, Lluís
dc.date.accessioned2019-03-22T11:16:01Z
dc.date.available2019-03-22T11:16:01Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66042
dc.description.abstractPREGUNTA DE LA REVISIÓ. En una luxació d’espatlla anteroinferior la immobilització en rotació externa en comparació en immobilització en rotació interna permet una millor coaptació i reducció de l’articulació glenohumeral?OBJECTIUS. General: Valorar l’efectivitat de la immobilització en rotació externa de l’espatlla en front a la coaptació (reducció) de l’articulació glenohumeral en pacients amb una edat no superior a 40 anys després d’una luxació anterior d’espatlla amb lesió de Bankart. Específics: determinar una comparació per a comprovar si afavoreix més a la coaptació de l’articulació la immobilització en rotació interna o en rotació externa, valorar la variació de la funcionalitat després de la immobilització i comprovar els resultats a llarg plaç. METODOLOGIA. Mètodes de recerca: es va realitzar una recerca bibliogràfica en les bases de dades Pubmed, Science Direct, Open Grey i Cochrane. Criteri de selecció: estudis que mostren resultats sobre la immobilització en rotació externa després d’una luxació anterior traumàtica d’espatlla amb una lesió de Bankart associada que tinguessin com a objectiu avaluar la coaptació/reducció de l’articulació glenohumeral, estudis sobre humans vius i estudis clínics aleatoritzats (ECA) en anglès o castellà. Recopilació i anàlisi de dades: es va avaluar la qualitat metodològica dels estudis seleccionats a través del qüestionari CONSORT i l’eina proporcionada per Cochrane per a l’avaluació del risc de biaix dels estudis. RESULTATS. Es van incloure 3 estudis publicats entre el 2009 i el 2015 els quals van utilitzar un total de 112 participants menors de 40 anys i presentaven una qualitat metodològicament de mitjana 59’3%. CONCLUSIÓ: L’evidència suggereix que la immobilització en rotació externa proporciona una millor coaptació de l’articulació glenohumeral (resultats significatius en la variable “separació”, p= 0.0152, p=0.03, p=0.0275 i p=0.028) i per tant de la lesió de Bankart, després d’una luxació anterior d’espatlla. Es fa evident la necessitat de més estudis per a determinar amb total exactitud quina seria la posició més òptima ja que el conjunt de les mostres dels estudis es va veure una mica limitada. Tot i això, aparentment, la immobilització en rotació externa pareix proporcionar més beneficis en termes de coaptació.ca_ES
dc.description.abstractREVIEW QUESTION In an anteroinferior shoulder dislocation, the immobilization in external rotation in comparison to immobilization in internal rotation allows a better co-adaptation and reduction of the glenohumeral joint? TARGETS. General: Evaluate the effectiveness of immobilization in external rotation of the shoulder against the co-adaptation (reduction) of the glenohumeral joint in patients not older than 40 years after an anterior shoulder dislocation with Bankart injury. Specific: determine a comparison to verify if it further favors the joint immobilization in internal rotation or external rotation, evaluate the variation of the functionality after the immobilisation and check the long-term results. METHODOLOGY. Research methods: a bibliographic search was carried out on the Pubmed, Science Direct, Open Grey and Cochrane databases. Selection criteria: studies that show results on immobilization in external rotation after a previous traumatic shoulder dislocation with associated Bankart injury that had the objective of evaluating the coaptation/reduction of the glenohumeral joint, studies on living humans and randomized clinical trials (RCTs) in English or Spanish. Data collection and analysis: the methodological quality of the selected studies was evaluated through the CONSORT questionnaire and the tool provided by Cochrane for risk assessment of studies bias. RESULTS. Three studies published between 2009 and 2015 were included, which used a total of 112 participants under the age of 40 and had a methodologically average quality of 59.3%. CONCLUSION. The evidence suggests that immobilization in external rotation provides a better co-adaptation of the glenohumeral joint (significant results in the "separation", p= 0.0152, p= 0.03, p=0.0275 i p=0.028) and therefore of the injury of Bankart, after a previous shoulder dislocation. There is a need for more studies to determine with total accuracy what would be the most optimal position as the set of study samples was somewhat limited. Even so, apparently, immobilization in external rotation seems to provide more benefits in terms of co-adaptation.ca_ES
dc.format.extent48 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLuxació anteriorca_ES
dc.subjectImmobilitzacióca_ES
dc.subjectRotació externaca_ES
dc.subjectLesió de Bankartca_ES
dc.subjectCoaptacióca_ES
dc.subject.otherArticulació escapulohumeral -- Luxacióca_ES
dc.subject.otherArticulació escapulohumeral -- Rupturaca_ES
dc.subject.otherEspatlles -- Luxació -- Tractamentca_ES
dc.titleEfectivitat de la immovilització en rotació externa de l'espatlla en front a la separació, desplaçament i angle d'obertura (coaptació) de l'articulació glenohumeral en pacients amb una edat no superior a 40 anys després d'una luxació anterior d'espatlla amb lesió de Bankart associada: una revisió bibliogràficaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd