Show simple item record

dc.contributorPorcel Pérez, José Manuel
dc.contributorBielsa Martín, Silvia
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorPalma Beltrán, Rosa María
dc.date.accessioned2019-03-22T08:57:44Z
dc.date.available2019-03-22T08:57:44Z
dc.date.issued2018-10-23
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/664420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66013
dc.descriptionDeterminar la utilitat de l’adenosina desaminasa (ADA) pleural per a diagnosticar vessament pleural tuberculós en població espanyola, segons la tècnica de mesura i punt de tall utilitzats, i comparar-la amb la descrita en altres poblacions. Mètodes: Meta-anàlisi d’estudis diagnòstics sobre ADA pleural en població espanyola, extrets de PubMed i Embase des dels seus inicis fins a juliol de 2017, sense restriccions de llenguatge. Es va analitzar l’eficàcia diagnòstica global de l’ADA, segons les tècniques de mesura (Giusti, mètodes cinètics manuals i mètodes cinètics automatitzats), i el punt de tall seleccionat. El QUADAS-2 va avaluar la qualitat dels estudis. Es va utilitzar un model bivariable d’efectes aleatoris. Es van comparar els resultats amb els descrits en meta-anàlisis previs sobre població no espanyola. Resultats: Es van incloure 16 estudis, amb 4147 pacients, dels que 1172 tenien un vessament pleural tuberculós. L’ADA va tenir una sensibilitat del 93%, especificitat del 92%, likelihood ratio (LR) positiva de 12, LR negativa de 0,08, i una àrea sota la corba de 0,968 per a identificar tuberculosi. No es van observar diferències d’eficàcia diagnòstica entre les diferents tècniques de mesura de l’ADA o el punt de tall triat. En 73 estudis de població no espanyola es va observar una tendència a una menor sensibilitat (88%, IC95% 86-90%) i especificitat (88%, IC95% 86-90%) de l’ADA, però les diferencies no van aconseguir significació estadística. Conclusions: L’ADA pleural en població espanyola te una bona precisió diagnòstica (independentment de la tècnica de mesura o punt de tall utilitzats), similar a la utilitzada en població no espanyola.
dc.descriptionDeterminar la utilidad de la adenosina desaminasa (ADA) pleural para diagnosticar derrame pleural tuberculoso (DPT) en población española, según la técnica de medición y punto de corte utilizados, y compararla con la descrita para otras poblaciones. Métodos: Meta-análisis de estudios diagnósticos sobre ADA pleural en población española, extraídos de PubMed y Embase desde sus comienzos hasta julio de 2017, sin restricciones de lenguaje. Se analizó la eficacia diagnóstica global de la ADA, según sus técnicas de medición (Giusti, métodos cinéticos manuales y métodos cinéticos automatizados), y el punto de corte seleccionado. La herramienta QUADAS-2 evaluó la calidad de los estudios. Se utilizó un método bivariante de efectos aleatorios. Se compararon los resultados con los descritos en meta-análisis previos sobre población no española. Resultados: Se incluyeron 16 estudios, con 4147 pacientes, de los que 1172 tenían un DPT. La ADA tuvo una sensibilidad del 93%, especificidad del 92%, likelihood ratio (LR) positiva de 12, LR negativa de 0,08, y área bajo la curva de 0,968 para identificar tuberculosis. No hubo diferencias de eficacia diagnóstica entre las técnicas de medición de ADA o el punto de corte escogido. En 73 estudios de población no española se observó una tendencia hacia una menor sensibilidad (88%, IC95% 86-90%) y especificidad (88%, IC95% 86-90%) de la ADA, pero las diferencias no alcanzaron significación estadística. Conclusiones: La ADA pleural en población española tiene una buena precisión diagnóstica (independientemente de la técnica de medición empleada o del punto de corte empleados), similar a la reportada en población no española.
dc.descriptionTo evaluate the utility of pleural adenosine deaminase (ADA) for diagnosing tuberculous pleural effusions (TPE) in the Spanish population, according to the laboratory technique employed and cutoff selected, and to compare it with that reported in other populations. Methods: Meta-analysis of diagnostic studies on pleural ADA in the Spanish population, which were extracted from the PubMed and Embase database from inception to July 2017, without language restrictions. The overall diagnostic accuracy of ADA and that of each of their tecniques of measurement (Giusti, manual and automated kinetic methods) and selected cutoffs were analyzed. The QUADAS-2 tool evaluated the quality of studies. A bivariate random effects model was used. Results were compared with those obtained from previous meta-analyses referring to non-Spanish populations. Results: Sixteen studies, totaling 4147 patients, of whom 1172 had TPE, were included. ADA had 93% sensitivity, 92% specificity, likelihood ratio (LR) positive of 12, LR negative of 0.08, and area under the curve of 0.968 for identifying tuberculosis. There were no differences in diagnostic accuracy between techniques used for ADA measurement or the selected cutoffs. In 73 studies from non-Spanish populations a trend toward a lower ADA sensitivity (88%, IC95% 86-90%) and specificity (88%, IC95% 86-90%) was noted, but differences did not reach statistical significance. Conclusions: Pleural ADA in the Spanish population has a meaningful diagnostic accuracy (regardless of technique used for measurement or cutoff selected), which is similar to that reported in non-Spanish populations.
dc.formatapplication/pdf
dc.format156 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAdenosina desaminasa
dc.subjectVessament pleural tuberculós
dc.subjectMeta-anàlisi
dc.subjectDerrame pleural tuberculoso
dc.subjectMeta-análisis
dc.subjectAdenosine deaminase
dc.subjectTuberculous pleural effusions
dc.subjectMeta-analysis
dc.subjectMedicina
dc.subject61
dc.titleEficacia de la adenosina desaminasa en líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Meta-análisis de estudios españoles
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record