Show simple item record

dc.contributorBellet, Carme
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorOlazabal, Eduardo
dc.date.accessioned2019-03-22T08:57:44Z
dc.date.available2019-03-22T08:57:44Z
dc.date.issued2018-10-17
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/664412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/66012
dc.descriptionL'objectiu d'aquesta recerca és quantificar el creixement urbà a les àrees urbanes espanyoles entre 1987 i 2011 i, amb més detall, a les àrees urbanes articulades per ciutats mitjanes. S'utilitzen dades de cobertures de sòl de Corine Land Cover i SIOSE, així com dades de població i habitatge, analitzats per al conjunt de les àrees urbanes i particularment per a quatre casos d'estudi. Els resultats confirmen el canvi de model de les àrees urbanes cap a una urbanització més dispersa, produït en totes les escales i territoris, encara que amb diferent intensitat. Es conclou que les àrees urbanes articulades per ciutats mitjanes han crescut per sobre de les grans, modificant la seva estructura i forma urbana. Així, aquestes àrees, especialment a partir del boom immobiliari, han passat de ser el paradigma de ciutat compacta a tendir cap a una ciutat extensa, de menor densitat i més fragmentada.
dc.descriptionEl objetivo de esta investigación es cuantificar el crecimiento urbano en las áreas urbanas españolas entre 1987 y 2011 y, con más detalle, en las áreas urbanas articuladas por ciudades medias. Se utilizan datos de coberturas de suelo de Corine Land Cover y SIOSE, así como datos de población y vivienda, analizados para el conjunto de las áreas urbanas y particularmente para cuatro casos de estudio. Los resultados confirman el cambio de modelo de las áreas urbanas hacia una urbanización más dispersa, producido en todas las escalas y territorios, aunque con diferente intensidad. Se concluye que las áreas urbanas articuladas por ciudades medias han crecido por encima de las grandes, modificando su estructura y forma urbana. Así, estas áreas, especialmente a partir del boom inmobiliario, han pasado de ser el paradigma de ciudad compacta a tender hacia una ciudad extensa, de menor densidad y más fragmentada.
dc.descriptionThe aim of this research is to quantify the urban growth in Spanish urban areas between 1987 and 2011, and with more detail in the medium-sized urban areas. The main data sources used have been Corine Land Cover and SIOSE for land uses, together with population and dwelling counts. This information has been analysed for all urban areas, but particularly for four case studies. The results confirm the change of pattern in Spanish urban areas towards a more dispersed urbanization, produced in all scales and territories, although with different intensities. It is concluded that medium-sized urban areas have grown more than large urban areas, modifying their urban structure and form. These areas, especially after the real estate boom, have experienced a major change, from being the paradigm of a compact city to tending toward an extensive, less dense and more fragmented city.
dc.formatapplication/pdf
dc.format328 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGeografia urbana
dc.subjectCreixement urbà
dc.subjectArtificialització
dc.subjectGeografía urbana
dc.subjectCrecimiento urbano
dc.subjectArtificialización
dc.subjectUrban geography
dc.subjectUrban growth
dc.subjectArtificialisation
dc.subjectGeografia Humana
dc.subject9
dc.titleDinámicas y caracterización del proceso de urbanización en España (1987-2011). Las áreas urbanas articuladas por ciudades medias
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record