Show simple item record

dc.contributorGarcía Martínez, Montserrat
dc.contributorGuitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorFúnez Ñacle, Manuel
dc.date.accessioned2019-03-22T08:57:41Z
dc.date.available2019-03-22T08:57:41Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/587191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65989
dc.descriptionAntecedents: La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) és la percepció, per l'estat de salut actual, de la capacitat per a realitzar aquelles activitats importants per al individu. La resiliència és la capacitat d'adaptació d'un ésser viu davant d´ un agent pertorbador o situació adversa. A la població militar, la QVRS i la resiliencia ha estat menys investigada que altres aspectes de l'acompliment militar. Objetiu general: Analitzar la QVRS i la resiliència en soldats espanyols. Material i Mètode: Estudi descriptiu i transversal. Població: 397 soldats. Instruments: Qüestionari sociodemogràfic, qüestionari SF-36, Escala de resiliència de Connor i Davidson. Anàlisi estadístic: Estadística descriptiva, proves paramètriques: t-Student, ANOVA, proves no paramètriques U- de Mann-Whitney i coeficient Rho de Spearman. Resultats: El 90.4% són homes. L'edat mitjana és de 31.1± 7.5 anys. Predomina els estudis de batxillerat en la mostra amb el 31.0%. En resiliència la mostra total obté una puntuació mitjana de 76.0 ± 12.0 punts. En QVRS, el total de la mostra va obtenir una puntuació mitjana en PCS de 52.9 ± 6.7 punts, i en MCS 50.5 ± 9.7 punts. Conclusions: Els militars presenten millor QVRS que la població civil. Els soldats no tenen índexs superiors en resiliència.
dc.descriptionAntecedentes: La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es la percepción, por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo ante un agente perturbador o situación adversa. En la población militar, la CVRS y la resiliencia han sido menos investigada que otros aspectos del desempeño militar. Objetivo general: Analizar la CVRS y la resiliencia en militares españoles. Material y Método: Estudio descriptivo y transversal. Población: 397 soldados. Instrumentos: Cuestionario sociodemográfico, cuestionario SF-36, Escala de resiliencia de Connor y Davidson. Análisis estadístico: Estadística descriptiva, pruebas paramétricas: t-Student, ANOVA, pruebas no paramétricas U- de Mann-Whitney y coeficiente Rho de Spearman. Resultados: El 90.4% son hombres. La edad media es de 31.1 ± 7.5 años. Predomina los estudios de bachillerato con el 31.0% de la muestra. En resiliencia la muestra total obtiene una puntuación media de 76.0 ± 12.0 puntos. En CVRS, la muestra total obtuvo una puntuación media en PCS de 52.9 ± 6.7 puntos, y en MCS 50.5 ± 9.7 puntos. Conclusiones: Los militares presentan mejor CVRS que la población civil. Los soldados no tienen índices superiores en resiliencia.
dc.descriptionBackground: The quality of life related to health (HRQOL) is the perception, by the current state of health, of the capacity to perform those activities important for the individual. Resilience is the ability of a living being to adapt to a disturbing agent or adverse situation. In the military population, HRQOL and resilience have been less investigated than other aspects of military performance. Course objective: Analyze HRQOL and resilience in Spanish military. Material and Method: Descriptive and transversal study. Population: 397 soldiers. Instruments: Sociodemographic questionnaire, SF-36 questionnaire, Connor and Davidson resilience scale. Statistical analysis: Descriptive statistics, parametric tests: Student's t-test, ANOVA, nonparametric tests U- of Mann-Whitney and Rho coefficient of Spearman. Results: 90.4% are men. The average age is 31.1 ± 7.5 years. Baccalaureate studies predominate with 31.0% of the sample. In resilience, the total sample obtained an average score of 76.0 ± 12.0 points. In HRQoL, the total sample obtained an average score in PCS of 52.9 ± 6.7 points, and in MCS 50.5 ± 9.7 points. Conclusions: The military has better HRQOL than the civilian population. Soldiers do not have superior indexes in resilience.
dc.formatapplication/pdf
dc.format244 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectQualitat de vida
dc.subjectResiliència
dc.subjectMilitars
dc.subjectCalidad de vida
dc.subjectResiliencia
dc.subjectMilitares
dc.subjectQuality of life
dc.subjectResilience
dc.subjectMilitary
dc.subjectEspanya
dc.subjectEspaña
dc.subjectSpain
dc.subjectInfermeria
dc.subject35
dc.subject614
dc.titleCalidad de vida relacionada con la salud y resiliencia en militares españoles
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record