Show simple item record

dc.contributorValenzuela Pascual, Francesc
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorBarnés Llinàs, Sònia
dc.date.accessioned2019-03-18T11:18:48Z
dc.date.available2019-03-18T11:18:48Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65961
dc.description.abstractPREGUNTA D’INVESTIGACIÓ. És efectiva la telerehabilitació en pacients diagnosticats de malaltia pulmonar obstructiva crònica per les variables de qualitat de vida, tolerància a l’exercici físic, ansietat i depressió i dispnea? OBJECTIUS. General: Avaluar l’efectivitat de la telerehabilitació en adults diagnosticats de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Específics: Avaluar els efectes de la telerehabilitació en la malaltia pulmonar obstructiva crònica sobre la qualitat de vida, la tolerància a l’exercici físic, l’ansietat i la depressió i la dispnea. METODOLOGIA. Mètodes de cerca: La cerca es va dur a terme entre setembre i desembre del 2017 a les bases de dades Medline (Pubmed), Scopus i Cochrane Lybrary. Criteris de selecció: Assajos clínics aleatoritzats publicats en castellà i/o anglès. Recopilació i anàlisis de dades: Es va avaluar la qualitat metodològica dels articles mitjançant la Declaració CONSORT 2010 i l’avaluació del risc de biaix amb l’eina de la col·laboració Cochrane. Quan l’heterogeneïtat dels estudis va ser inferior al 80%, es va dur a terme la confecció d’un metanàlisi. RESULTATS. Es van incloure sis articles publicats entre el 2013 i 2018. Van comprendre un total de 650 pacients. CONCLUSIÓ. No hi ha evidència científica que recomani els programes de telerehabilitació com a eina terapèutica, en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica en estadis III i IV i encara menys en estadis I i II. Es precisen futures investigacions on es minimitzin els biaixos, per facilitar l’extracció de resultats concloents i que sigui possible extrapolar-los a tota la població diagnosticada de malaltia pulmonar obstructiva crònica.ca_ES
dc.description.abstractREVIEW QUESTION. Is telerehabilitation effective in patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease to the variables of quality of life, tolerance to physical exercise, anxiety and depression and dyspnea? OBJECTIVES. General: To evaluate the effectiveness of telerehabilitation in adults diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease. Specifics: To evaluate the effects of telerehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease, quality of life, tolerance to physical exercise, anxiety, depression and dyspnea. METHODOLOGY. Search methods: The search was carried out between September and December 2017 in the following databases Medline (Pubmed), Scopus and Cochrane Library. Selection Criteria: Randomized clinical trials published in Spanish and/or English. Data collection and analysis: The methodological quality of the articles was evaluated through the CONSORT 2010 statement and the Cochrane Collaboration Tool was used for the risk of bias evaluation. When the heterogeneity of the studies was less than 80%, the elaboration of a meta-analysis was carried out. RESULTS. Six articles published between 2013 and 2018. A total of 650 patients were involved in the trials. CONCLUSION. There is not a strong scientific evidence that recommends telerehabilitation programs as a therapeutic tool in patients with chronic obstructive pulmonary disease in stages III and IV and even less stages I and II. More studies are needed in which bias is minimize, to facilitate the extraction of conclusive results and, if possible, to extrapolate them to the whole population diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease.ca_ES
dc.format.extent78 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRevisió sistemàticaca_ES
dc.subjectTelerehabilitacióca_ES
dc.subjectMPOCca_ES
dc.subjectQualitat de vidaca_ES
dc.subjectSystematic reviewca_ES
dc.subjectTelerehabilitationca_ES
dc.subjectCOPDca_ES
dc.subjectQuality of lifeca_ES
dc.subject.otherPulmons -- Malalties obstructivesca_ES
dc.subject.otherQualitat de vidaca_ES
dc.subject.otherExercici terapèuticca_ES
dc.subject.otherTelecomunicació en medicinaca_ES
dc.titleEfectivitat de la telerehabilitació en adults diagnosticats de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Revisió sistemàtica i metanàlisica_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd