cc-by (c) Ellis Kofi Akwaa Sekyi, Portia  Bosompra, 2015
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Ellis Kofi Akwaa Sekyi, Portia Bosompra, 2015