Desigualtat de gènere dins els centres penitenciaris

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05
Authors
Seuma Guardia, Anna
Other authors
Toldrà Roca, Mª Dolors
Universitat de Lleida. Facultat de Dret, Economia i Turisme
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En aquest treball, podem veure que les diferències i les desigualtats entre els homes i les dones dins les institucions penitenciaries. Les institucions penitenciàries estan pensades per la població masculina, on se segueix un rol patriarcal, és un factor a tenir en compte al afirmar que les dones no estan en igualtat de condicions dins els centres penitenciaris. Aquest fet provoca diverses desigualtats i discriminacions envers el sector femení, això ho podem veure en els drets i deures de les internes, en les instal·lacions on compleixen condemna, en els programes de tractament i de reinserció en la societat i també en la manera que la societat veu i tracta a les recluses que compleixen condemna i a les que ja han quedat en llibertat. Veurem que el dret penitenciari és un àmbit on continua havent-hi molta desigualtat de genere, en que es castiga més a les dones que han estat recluses que als homes. Aquest fet es degut a un problema en la societat, ja que no ha avançat, s’ha quedat antiquada, en aquest sentit. A les dones se les castiga doblement, pel fet d’haver comés un delicte i per sortir-se del rol femení que la societat li ha atorgat. Una dona delinqüent està més mal considerada que un home delinqüent, degut al rol que se li assigna a la dona de bona mare i bona esposa.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections