Show simple item record

dc.contributor.authorCacheda Pérez, Maria
dc.contributor.authorLópez-Basanta, Clara
dc.contributor.authorTorres Fernández, Anna
dc.date.accessioned2019-01-18T12:35:19Z
dc.date.available2019-01-18T12:35:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2462-6457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65555
dc.description.abstractL’article presenta el procés de creació del programa educatiu del Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, resultat d’una feina col·laborativa entre l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l’empresa INSITU Patrimoni i Turisme i la responsable del Conjunt rupestre. En primer lloc s’exposen tant la interpretació del Conjunt com la filosofia educativa de l’Àrea de Monuments i Jaciments, els dos pilars sobre els quals es construeix el programa educatiu. Seguidament s’explica la metodologia de treball desenvolupada per concebre i dissenyar aquest programa així com les seves característiques fonamentals. El resultat d’aquesta feina col·laborativa és un conjunt d’activitats de tipus mediació – taller fonamentades en la coeducació, que segueixen els principis competencials de cada àrea de coneixement i que prioritzen el treball cooperatiu, la iniciativa i l’autonomia de l’alumnat, i la reflexió continuada.ca_ES
dc.description.abstractThis article presents the creation process of the educational program of the Roca dels Moros rock shelter (Cogul, Lleida), end result of collaborative working between the monuments and archaeological sites area of the Agència Catalana del Patrimoni Cultural, INSITU Patrimoni i Turisme and the responsible for the rock shelter. First of all, both the interpretation of the rock shelter and the educational philosophy of the monuments and archaeological sites area, pillars upon which the educational program is based, are outlined. Work methodology developed for conceive and design the educational program as well as its characteristics are explained next. The end result of this collaborative working is a set of mediation-workshop activities based on coeducation that follow the competential principles of each knowledge area and prioritize cooperative work, student’s initiative and autonomy, and continuous reflection.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherUniversitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiquesca_ES
dc.publisherEdiciones Treaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a https://www.raco.cat/index.php/Hermus/article/view/338107/428982ca_ES
dc.relation.ispartofHer&Mus. Heritage and Museography, 2017, núm. 18, p. 131-144ca_ES
dc.rightscc-by (c) Cacheda et al., 2017ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEducació patrimonialca_ES
dc.subjectArt rupestreca_ES
dc.subjectCoeducacióca_ES
dc.titleEl programa educatiu del Conjunt rupestre de la Roca dels Moros (Cogul, Lleida): identitat, coeducació i competències per a la inclusió educativaca_ES
dc.title.alternativeThe educational program of the Roca dels Moros rock shelter (Cogul, Lleida): identity, coeducation and competencies for inclusive educationca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by (c) Cacheda et al., 2017
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by (c) Cacheda et al., 2017