Show simple item record

dc.contributorMartínez Soldevila, Jordi
dc.contributorUniversitat de Lleida.Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorMartínez Bosch, Ester
dc.date.accessioned2019-01-11T07:25:52Z
dc.date.available2019-01-11T07:25:52Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65486
dc.description.abstractIntroducció:La diabetis i la hipertensió són cada cop més prevalents en la població a causa dels estils de vida actuals, entre els que es destaca el sedentarisme i una mala alimentació. El mal control d’ambdues patologies, pot donar lloc a complicacions greus. Per altra banda, les noves tecnologies han suposat un gran avenç en la sanitat, proporcionant nombrosos beneficis i augmentant la qualitat de vida dels seus usuaris, aportant comoditat i facilitant el seguiment i diagnòstic de patologies. Les aplicacions mòbils estan cada cop més presents en el nostre dia a dia, incloent les destinades al control de la nostra salut, tot i que algunes no ens asseguren la seva precisió i efectivitat.Diseny del projecte:Intervenció destinada a pacients diagnosticats de diabetis, hipertensió o prediabetis i a persones candidates de MAPA, dels centres del SAP Lleida-Ciutat, mitjançant un sensor sincronitzat a una app.Objectius:Millorar la qualitat de vida i el control dels pacients amb DM, prediabetis o HTA. Diagnosticar de forma més còmoda l’HTA en població de risc o amb dificultats en el seu diagnòstic.Metodologia de cerca:S’ha fet una cerca bibliogràfica en Pubmed, Google Scholar, Scielo i Cochrane. S’ha consultat pàgines web fiables, revistes científiques i protocols.Intervenció:Es faran unes sessions informatives als professionals sanitaris i es captaran els participants de l’assaig. Els participants amb diabetis, hipertensió o prediabetis utilitzaran el sensor i l’app durant sis mesos i es farà una avaluació trimestral i una de final. Als participants candidats de MAPA se’ls col·locarà l’aparell convencional i el sensor el mateix dia per poder conèixer la seva efectivitat.Resultats:S’obtindran mitjançant la comparació de dades obtingudes en l’avaluació trimestral i final, la consulta de dades proporcionades per l’e-CAP i a través dels tests de coneixements pre i post-intervenció i les enquestes de satisfacció.Conclusions:Tot i la falta d’estudis que determinin la seguretat i eficàcia de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari, aquestes poden ser una eina de gran ajuda per la població, proporcionant diversos beneficis i millorant la qualitat de vida dels seus usuaris.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción:La diabetes y la hipertensión son cada vez más prevalentes en la población a causa de los estilos de vida actuales, entre los que se destaca el sedentarismo y una mala alimentación. El mal control de ambas patologías, puede dar lugar a complicaciones graves. Por otro lado, las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance en la sanidad, proporcionando numerosos beneficios y aumentando la calidad de vida de sus usuarios, aportando comodidad y facilitando el seguimiento y diagnóstico de patologías. Las aplicaciones móviles están cada vez más presentes en nuestras vidas, incluyendo las destinadas al control de la salud, aunque algunas no aseguran su precisión y efectividad.Diseño del proyecto:Intervención destinada a pacientes diagnosticados de diabetes, hipertensión o prediabetes y a personas candidatas de MAPA, de los centros del SAP Lleida-Ciutat, mediante un sensor sincronizado a una app.Objetivos:Mejorar la calidad de vida y el control de los pacientes con DM, prediabetes o HTA. Diagnosticar de forma más cómoda la HTA en población de riesgo o con dificultades en su diagnóstico.Metodología de búsqueda:Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Google Scholar, Scielo y Cochrane. Se ha consultado páginas web fiables, revistas científicas y protocolos.Intervención:Se harán unas sesiones informativas a los profesionales sanitarios y se captaran los participantes del ensayo. Los participantes con diabetes, hipertensión o prediabetes utilizaran el sensor y la app durante seis meses y se hará una avaluación trimestral y una de final. A los participantes candidatos de MAPA se les colocará el dispositivo convencional y el sensor el mismo día para poder conocer su efectividad.Resultados:Se obtendrán mediante la comparación de datos obtenidos en la evaluación trimestral y final, la consulta de datos proporcionados por el e-CAP y a través de los test de conocimientos pre y post-intervención y las encuestas de satisfacción.Conclusiones:A pesar del déficit de estudios que determinen la seguridad y eficacia de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, estas pueden ser una herramienta de gran ayuda para la población, proporcionando diversos beneficios y mejorando la calidad de vida de sus usuarios.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction:Diabetes and hypertension are every time more common among population because of the current lifestyles, like sedentarism and bad alimentation. The poor control of both can lead to severe complications. On the other hand, new technologies have represented a big improvement in healthcare, providing lots of benefits and increasing the quality of life of their users, contributing in comfortability and facilitating the monitoring and diagnosis of pathologies. Mobile applications are every time more presents in our life, including those destined to control our health, although some can not guarantee their precision and effectivity.Study plan/design:Intervention destined to patients diagnosticated of diabetes, hypertension or prediabetes and people who is candidate of Ambulatory Monitoring of Blood Pressure, from the centres of the SAP Lleida – Ciutat, through a sensor synchronized to an app.Objectives:Improve the quality of life and the control of the patients with DM, prediabetes or hypertension. Diagnose more comfortably the hypertension in people with risk or with difficulties in their diagnosis.Research methodology:It has been done a bibliographic search in Pubmed, Google Scholar, Scielo and Cochrane and a consultation in reliable web pages, scientific journals and protocols.Intervention:Informative sessions to health professionals will be first made and, then, they will recruit the participants of the study. The participants with diabetes, hypertension or prediabetes will use the sensor and the app during six months and there will be a trimestral and a final evaluation. To the participants candidates of Ambulatory Monitoring of Blood Pressure, it will be placed the same day, the conventional dispositive and the sensor in order to know its effectiveness.Results:They will be obtained through the comparison of data obtained in trimestral and final evaluation, the consult of data proportioned by e-CAP and through the tests of knowledge pre and post intervention and the polls of satisfaction.Conclusions:Despite the deficit of studies determining the security and effectiveness of the new technologies in health sector, they can be a great helping tool for people, providing benefits and increasing the quality of life of their users.ca_ES
dc.format.extent138 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectHipertensió arterialca_ES
dc.subjectDiabetisca_ES
dc.subjectEducació sanitàriaca_ES
dc.subjectTecnologia sensòricaca_ES
dc.subjectTecnologia de la informació i de la comunicacióca_ES
dc.subjectAplicacions mòbilsca_ES
dc.subjectHipetensión arterialca_ES
dc.subjectDiabetesca_ES
dc.subjectEducación sanitàriaca_ES
dc.subjectTecnología sensóricaca_ES
dc.subjectTecnología de la información y de la comunicaciónca_ES
dc.subjectAplicaciones móvilesca_ES
dc.subjectHipertensionca_ES
dc.subjectHealth educationca_ES
dc.subjectSensoric technologyca_ES
dc.subjectInformation and comunications technologyca_ES
dc.subjectMobile applicationsca_ES
dc.subject.otherDiabèticsca_ES
dc.subject.otherHipertensióca_ES
dc.subject.otherEducació sanitàriaca_ES
dc.subject.otherAssessorament en salutca_ES
dc.subject.otherEducació dels pacientsca_ES
dc.subject.otherAplicacions mòbilsca_ES
dc.subject.otherTecnologia de la informacióca_ES
dc.subject.otherPacients -- Satisfaccióca_ES
dc.titleProposta de desenvolupament d’un sensor i una app per la millora del control i la qualitat de vida dels pacients diabètics, hipertensos i prediabètics i que faciliti la realització del MAPA i de diagnòstics precoços d’una forma còmoda pels usuarisca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd