Show simple item record

dc.contributorRoca Llobet, Judith
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorFlorit Saura, Gemma
dc.date.accessioned2019-01-10T11:35:50Z
dc.date.available2019-01-10T11:35:50Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65482
dc.description.abstractIntroducció: El trasplantament d’òrgans és, en molts casos, l’única opció terapèutica per a pacients amb malalties terminals de diversos òrgans vitals. En aquest sentit, cal afirmar que Espanya és el primer país del món en matèria de donació i trasplantaments d’òrgans (DTO), tot i que la taxa de donants no és suficient per tal d’afrontar la demanda existent. S’ha de partir de la base que els coneixements que es tenen en matèria de la DTO constitueix una influència important de cara a la predisposició cap a la donació d’òrgans. Així, es considera important que durant l’adolescència es rebi educació donat que aquesta etapa seria la més adient per fomentar la solidaritat. Objectiu: Construir un espai formatiu per promoure la sensibilització sobre la DTO als adolescents d’entre 13 i 15 anys i els seus familiars més propers dins de l’àrea de Menorca. Metodologia: La cerca bibliogràfica s’ha realitzat en diferents bases de dades: PubMed, Science Direct, Scielo, Dialnet i Cochrane, mitjançant la utilització de les paraules claus, les quals s’adjunten a continuació. Es tracta d’un estudi preexperimental amb un únic grup, amb mesures pretest i posttest. Es farà una prova pilot per tal d’aportar coneixements sobre la DTO a la població juvenil i afavorir una actitud positiva enfront de la donació en un institut de Menorca. Després es compararan els coneixements i les actituds dels adolescents envers la DTO amb l’escala de valoració Likert. Posteriorment se’n farà l’anàlisi utilitzant l’estadística descriptiva i paramètrica. Conclusions: S’espera que la intervenció proposada en el present estudi generi una actitud positiva envers la DTO en població adolescent i que això contribueixi a augmentar l’índex de donacions. Addicionalment també s’espera que aquest treball serveixi de base per a nous estudis enfocats tant a la població escolar de primària, secundària com de batxillerat.ca_ES
dc.description.abstractBackground: Transplantation of organs is, in many cases, the only therapeutic option for patients suffering from terminal illnesses affecting their vital organs. Spain is the first country in the world ranking of donation and transplants. Still, the number of donors is not sufficient to cover the present demand. All the information that we have, referring to organ donation and transplantation (ODT), constitutes a positive influence on the people’s attitude towards organ donation. It’s important to receive a good education about organ donation during adolescence in particular as it is a crucial period of people’s live to encourage solidarity. Objective: To create a formative space to promote sensitivity towards ODT to teenagers between 13 and 15 and their close relatives in Menorca. Methodology: The bibliographic research has been done throught different data bases: PubMed, Science Direct, Scielo, Dialnet and Cochrane, using the keywords below. It consists in a previous experiment with only a group, using pretest and postest measurements. A pilot piece of research will be carried out in order to spread information about the ODT to the students in a Secondary School in Menorca, to favour a positive attitude towards organ donation. The results about teenagers’ knowledge and attitude regarding ODT will be analysed using parametric and descriptive statistics. Conclusions: This piece of research is expected to generate a positive attitude towards ODT among the teenager population and, consequently, to contribute to increase the number of donors. Additionally, it is also expected to be used as a reference for further studies in school population: primary and secondary school.ca_ES
dc.format.extent98 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTrasplantament i donació d'òrgansca_ES
dc.subjectAdolescentsca_ES
dc.subjectConeixements i actitudsca_ES
dc.subjectEducacióca_ES
dc.subjectInfermeriaca_ES
dc.subjectEducació sanitàriaca_ES
dc.subject.otherTrasplantació d'òrgans, teixits, etcca_ES
dc.subject.otherAdolescentsca_ES
dc.subject.otherDonants d'òrgansca_ES
dc.subject.otherPromoció de la salutca_ES
dc.subject.otherSolidaritatca_ES
dc.titleConeixement i actitud dels adolescents sobre la donació i trasplantament d’òrgansca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd