Show simple item record

dc.contributorNuin Orrio, Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorCapdevila Miquel, Gemma
dc.date.accessioned2019-01-10T10:27:44Z
dc.date.available2019-01-10T10:27:44Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65480
dc.description.abstractRealització d'una Umbrella Review per analitzar l'efectivitat dels exercicis mentals i/o programes d'entrenament de la memòria per previndré el Deteriorament Cognnitiu Lleu en persones sanes Introducció En els últims anys han aparegut diverses intervencions no farmacològiques destinades a prevenir el deteriorament cognitiu associat a l'edat, concretament els problemes de memòria, l'efectivitat de les quals no ha estat prou avaluada. Objectius Analitzar l'efectivitat dels programes d'entrenament de la memòria/exercici mental per previndré el Deteriorament Cognitiu Lleu. Analitzar els diferents mètodes per avaluar el risc de deteriorament cognitiu. Comparar els diferents programes d’entrenament de la memòria/exercicis mentals. Comparar els mètodes tradicionals amb l’ús de les TICs en funció dels resultats dels programes d’entrenament de la memòria. Metodologia Es va realitzar una recerca exhaustiva a diferents bases de dades (Pubmed, PEDro, CinahlPlus, Google Scholar The Cochrane Libray, Scopus). Es van incloure els estudis publicats des de 2008 que avaluessin l'efectivitat d'una intervenció cognitiva sobre la memòria en persones grans sense deteriorament cognitiu lleu ni demència, i es van classificar segons la seva qualitat. Es van avaluar els efectes, a curt i a llarg termini, sobre el rendiment en tasques de memòria objectiva i subjectiva, la transferència a altres dominis cognitius i l’experiència de les tecnologies en l’usuari Resultats Deu estudis van complir els criteris d'inclusió. Dos del quals, comenten l’ús de les tecnologies en la gent gran. I la resta, compara diferents tipus d’exercicis mentals i la seva efectivitat en persones grans sanes. Conclusions Els resultats suggereixen que determinades intervencions cognitives desenvolupades en persones grans sanes són efectives en la prevenció del deteriorament de la memòria. I les TIC poden ser una via totalment vàlida i beneficiosa pel que fa a l’entrenament de la memòria. Però tot i així, hi ha molta manca d’evidència científica, i per aquest motiu, cal continuar investigant.ca_ES
dc.description.abstractRealización de una Umbrella Review para analizar la efectividad de los ejercicios mentales y/o programas de entrenamiento de la memoria para prevenir el Deterioro Cognnitiu Leve en personas sanas Introducción En los últimos años han aparecido diversas intervenciones no farmacológicas destinadas a prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad, concretamente los problemas de memoria, la efectividad de las que no ha sido suficientemente evaluada. Objetivos Analizar la efectividad de los programas de entrenamiento de la memoria / ejercicio mental para prevenir el Deterioro Cognitivo Leve. Analizar los diferentes métodos para evaluar el riesgo de deterioro cognitivo. Comparar los diferentes programas de entrenamiento de la memoria / ejercicios mentales. Comparar los métodos tradicionales con el uso de las TICs en función de los resultados de los programas de entrenamiento de la memoria. Metodología Se realizó una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos (Pubmed, piedras, CinahlPlus, Google Scholar The Cochrane Libray, Scopus). Se incluyeron los estudios publicados desde 2008 que evaluaran la efectividad de una intervención cognitiva sobre la memoria en personas mayores sin deterioro cognitivo leve ni demencia, y se clasificaron según su calidad. Se evaluaron los efectos, a corto y a largo plazo, sobre el rendimiento en tareas de memoria objetiva y subjetiva, la transferencia a otros dominios cognitivos y la experiencia de las tecnologías en el usuario Resultados Diez estudios cumplieron los criterios de inclusión. Dos de los cuales, comentan el uso de las tecnologías en las personas mayores. Y el resto, compara diferentes tipos de ejercicios mentales y su efectividad en personas mayores sanas. Conclusiones Los resultados sugieren que determinadas intervenciones cognitivas desarrolladas en personas mayores sanas son efectivas en la prevención del deterioro de la memoria. Y las TIC pueden ser una vía totalmente válida y beneficiosa con respecto al entrenamiento de la memoria. Pero aún así, hay mucha falta de evidencia científica, y por este motivo, hay que seguir investigando.ca_ES
dc.description.abstractDoing an Umbrella Review to analyze the effectiveness of mental exercises and/or memory training programs to prevent the Cognitive Deterioration in Healthy People Introduction Several non-pharmacological interventions aimed at preventing age-related cognitive impairment, notably memory problems, have appeared in recent years, effectiveness has not been sufficiently evaluated. Objectives Analyze the effectiveness of mental memory / exercise programs to prevent Mild Cognitive impairment. Analyze the different methods to evaluate the risk of cognitive impairment. Compare the different memory training / mental exercises programs. Compare traditional methods with the use of TICs based on the results of memory training programs. Methodology An exhaustive search was carried out in different databases (Pubmed, PEDro, CinahlPlus, The Cochrane Libray, Google Scholar Scopus). We included studies published since 2008 that evaluated the effectiveness of cognitive memory intervention in older people without mild cognitive impairment or dementia, and were classified according to their quality. The effects, in the short and long term, on the performance in tasks of objective and subjective memory, the transfer to other cognitive domains and the use of technologies in the elderly were evaluated. Results Ten studies met the inclusion criteria. Two of which, comment on the use of technologies in the elderly. And the rest, compare different types of mental exercises and their effectiveness in healthy elderly people. Conclusions The results suggest that certain cognitive interventions developed in elderly healthy are effective in preventing the deterioration of memory. And TIC can be a totally valid way and benefits in terms of working memory. But in spite of this, there is a lot of lack of scientific evidence, and for this reason, we must continue to investigate.ca_ES
dc.format.extent61 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDisfunció cognitivaca_ES
dc.subjectTeràpia cognitivaca_ES
dc.subjectEdatca_ES
dc.subjectEdat mitjanaca_ES
dc.subjectEdat majorca_ES
dc.subjectAprenentatge i memòriaca_ES
dc.subjectDisfunción cognitivaca_ES
dc.subjectTerapia cognitivaca_ES
dc.subjectEdadca_ES
dc.subjectEdad mediaca_ES
dc.subjectEdad mayorca_ES
dc.subjectAprendizaje y memoriaca_ES
dc.subjectCognitive dysfuncyionca_ES
dc.subjectCognitive therapyca_ES
dc.subjectLearning and memoryca_ES
dc.subjectAgedca_ES
dc.subjectMiddleagedca_ES
dc.subjectFrailelderlyca_ES
dc.subject.otherTrastorns de la memòria en la vellesaca_ES
dc.subject.otherTrastorns de la cognició en la vellesaca_ES
dc.subject.otherTrastorns de la memòriaca_ES
dc.subject.otherCognició -- Efectes de l'edatca_ES
dc.subject.otherCognició en les persones gransca_ES
dc.subject.otherInnovacions tecnològiquesca_ES
dc.subject.otherMedicina preventivaca_ES
dc.subject.otherAprenentatge cognitiuca_ES
dc.titleEfectivitat dels programes d'entrenament de la memòria per previndre el deteriorament cognitiu lleu en persones grans sanes: revisió de revisionsca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd