Show simple item record

dc.contributor.authorZambo Bomba, Appolinnaire
dc.date.accessioned2019-01-09T09:25:36Z
dc.date.available2019-01-09T09:25:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2462-6627
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65445
dc.description.abstractAquest article aborda la problemàtica de les interaccions entre diferents expressions artístiques en general, i en particular les que es pot observar entre una novel·la i la seva adaptació fílmica. Mitjançant l’anàlisi dels mecanismes de l’adaptació cinematogràfica de la Regenta, i des d’un enfocament de la intermedialitat, l’estudi pretén elucidarles divergències discursives entre la novel·la i el seu hipertext fílmic. El problema que sustenta aquesta anàlisi resideix en la falta de correspondència entre les expressions novel·lesca i fílmica de la mateixa “història”. Des de llavors, com s’expliquen les divergències discursives entre el relat novel·lat de La Regenta i el seu hipertext fílmic? Postulem que les discordances discursives entre el relat novel·lat i el relat filmat de La Regenta es deuen a les estètiques artístiques com a reflex de les diferències mediàtiques entre ambdues arts. De fet, és important considerar el fenomen d’adaptació com una pràctica inter- i transmediàtica amb arrels en l’estètica de la recepció i com un espai (medi) que selecciona i organitza els mecanismes de la reescriptura del relat novel·lat. Resulta que dues categories narratives, els actants i els espais, constitueixen la base de la transposició fílmica de la Regenta.ca_ES
dc.description.abstractEste artículo aborda la problemática de las interacciones entre distintas expresiones artísticas en general, y en particular las que se puede observar entre una novela y su adaptación fílmica. Mediante el análisis de los mecanismos de la adaptación cinematográfica de La Regenta, y desde un enfoque de la intermedialidad, el estudio pretende elucidarlas divergencias discursivas entre la novela y su hipertexto fílmico. El problema que sustenta dicho análisis reside en la falta de correspondencia entre las expresiones novelesca y fílmica de la misma “historia”. Desde entonces, ¿cómo se explican las divergencias discursivas entre el relato novelado de La Regenta y su hipertexto fílmico? Postulamos que las discordancias discursivas entre el relato novelado y el relato filmado de La Regenta se deben a las estéticas artísticas como reflejo de las diferencias mediáticas entre ambas artes. De hecho, es importante considerar el fenómeno de adaptación como una práctica inter- y transmediática con raíces en la estética de la recepción y como un espacio (medio) que selecciona y organiza los mecanismos de la reescritura del relato novelado. Resulta que dos categorías narrativas, los actantes y los espacios, constituyen la base de la transposición fílmica de La Regenta.ca_ES
dc.description.abstractCet article traite du problème des interactions entre les différentes expressions artistiques en général, et en particulier celles qui peuvent être observées entre un roman et son adaptation cinématographique. A travers l’analyse des mécanismes de l’adaptation cinématographique de La Regenta et d’une approche de l’intermédialité, l’étude tente d’élucider les divergences discursives entre le roman et son hypertexte cinématographique. Le problème qui soutient cette analyse réside dans le manque de correspondance entre les expressions fictives et filmiques de la même «histoire». Depuis lors, comment s’expliquent les divergences discursives entre l’histoire fictive de La Regenta et son hypertexte filmique? Nous postulons que la discorde discursive entre l’histoire fictive et le récit filmé de La Regenta est due à l’esthétique artistique comme reflet des différences médiatiques entre les deux arts. En fait, il est important de considérer le phénomène de l’adaptation comme une pratique internationale et transmédiatique ancrée dans l’esthétique de la réception et comme un espace (moyen) qui sélectionne et organise les mécanismes de reécriture du recit. Il s’avère que deux catégories narratives, les actants et les espaces, constituent la base de la transposition filmique de La Regenta.ca_ES
dc.description.abstractThis paper addresses the issue of the interactions between different art expressions in general, and particularly the contrasts between a novel and its film adaptation. From the analysis of the adaptation mechanisms of La Regenta based on the intermediality approach, this study attempts to explain why the discourse in the novel seems somehow different from the movie hypertext. Therefore, what can explain such a lack of correspondence of the narrative discourse of the same story? The study postulates that the discourse divergences are nothing but the expression of the aesthetic and modal differences between a novel and a movie as art works. In this regard, adaptation should be considered as an inter- and trans-modality process that focus on the reception aesthetics whose mechanisms are selected and organized to re-write the story. The results show that two narrative categories are preeminent in the transposition process, namely space and actors.ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.publisherEdicions de la Universitat de Lleidaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a https://doi.org/10.21001/ie.2018.2.04ca_ES
dc.relation.ispartofIntercambio/Échange, 2018, núm. 2, p. 46-57ca_ES
dc.rights(c) Edicions de la Universitat de Lleida, 2018ca_ES
dc.rights(c) Appolinnaire Zambo Bomba, 2018ca_ES
dc.rights(c) Grupo de Cooperación Universitat de Lleida-Université de Yaoundé I, 2018ca_ES
dc.subjectIntermedialitatca_ES
dc.subjectNovel·laca_ES
dc.subjectFilmca_ES
dc.subjectAdaptacióca_ES
dc.subjectDivergènciesca_ES
dc.subjectIntermedialidadca_ES
dc.subjectNovelaca_ES
dc.subjectFilmeca_ES
dc.subjectAdaptaciónca_ES
dc.subjectDivergenciasca_ES
dc.titleRelato novelado/ relato filmado. Un análisis comparado de La Regentaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21001/ie.2018.2.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record