Show simple item record

dc.contributor.authorBurrial Sancho, Xavier
dc.contributor.authorSala Güell, Teresa
dc.contributor.authorSamper Rasero, Luis
dc.contributor.authorTorres González, Teresa
dc.date.accessioned2019-01-08T13:12:46Z
dc.date.available2019-01-08T13:12:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2462-6627
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65427
dc.description.abstractDes dels anys 90 del segle passat, l’escola rural espanyola, i la catalana en particular, s’ha convertit en un model d’escola que ha sabut superar el seu aïllament i gaudeix d’una apreciació positiva tant de pares com de docents. Els nous codis rurals/urbans que es conformen en l’actualitat donen significat a un nou estil de vida i l’escola rural s’ha transformat en una institució educativa amb un caràcter marcadament integrador que facilita el reconeixement d’una identitat pròpia i híbrida. En aquest article ens ocupem primerament de la revisió teòrica que ens ofereixen autors clàssics, així com altres autors més contemporanis, sobre la concepció de la ruralitat; en segon lloc ens centrem en l’anàlisi detallada de les valoracions que fan els protagonistes socials de l’escola rural catalana. El present estudi és la continuació d’altres investigacions sobre l’escola rural en les quals hem utilitzat metodologies qualitatives i quantitatives. Per tal d’optimitzar, contrastar i enriquir els resultats obtinguts en treballs d’investigació anteriors hem utilitzat un programa informàtic d’anàlisi semàntica de discursos: ATLAS.ti.ca_ES
dc.description.abstractDesde los años 90 del pasado siglo, la escuela rural española, y la catalana en particular, se ha convertido en un modelo de escuela que ha sabido superar su aislamiento y goza de una apreciación positiva tanto de padres como de docentes. Los nuevos códigos rurales/urbanos que se conforman en la actualidad dan significado a un nuevo estilo de vida y la escuela rural se ha transformado en una institución educativa con un carácter marcadamente integrador que facilita el reconocimiento de una identidad propia e híbrida. En este artículo nos ocupamos primeramente de la revisión teórica que nos ofrecen algunos autores clásicos, así como otros autores más contemporáneos, acerca de la concepción de la ruralidad; en segundo lugar nos centramos en el análisis pormenorizado de las valoraciones que realizan los protagonistas sociales de la escuela rural catalana. El presente estudio es la continuación de otras investigaciones sobre la escuela rural en las que hemos utilizado metodologías cualitativas y cuantitativas. A fin de optimizar, contrastar y enriquecer los resultados obtenidos en trabajos de investigación anteriores hemos utilizado un programa informático de análisis semántico de discursos: ATLAS.ti.ca_ES
dc.description.abstractDepuis les années 90 du siècle dernier, l’école rurale espagnole et l’école catalane en particulier sont devenues un modèle scolaire qui a surmonté son isolement et qui est apprécié à la fois par les parents et les enseignants. Les nouveaux codes ruraux/urbains actuels donnent un sens à un nouveau mode de vie et l’école rurale a été transformée en une institution éducative avec un caractère solide d’intégration qui facilite la reconnaissance de son identité hybride. Dans cet article, nous abordons en premier lieu la révision théorique proposée par certains auteurs classiques, ainsi que par autres auteurs plus contemporains, sur la conception de la ruralité; deuxièmement, nous nous concentrons sur l’analyse détaillée des évaluations effectuées par les acteurs sociaux de l’école rurale catalane. La présente étude est la suite d’autres recherches sur l’école rurale dans lesquelles nous avons utilisé des méthodologies qualitatives et quantitatives. Afin d’optimiser, d’opposer et d’enrichir les résultats obtenus lors de recherches antérieures, nous avons utilisé un logiciel informatique d’analyse sémantique des discours: ATLAS.tica_ES
dc.description.abstractSince the 1990s, the Spanish rural school and the Catalan school, in particular, have become a school model that has overcome its isolation and it is appreciated by both parents and teachers. The current new rural/urban codes give meaning to a new way of life and the rural school has been transformed into an educational institution with a strong integration character that facilitates the recognition of its hybrid identity. In this article, we first discuss the theoretical revision proposed by some classical authors, as well as other more contemporary ones on the conception of rurality; secondly, we focus on the detailed analysis of the evaluations carried out by the social actors of the Catalan rural school. This study is a continuation of other rural school research in which we used qualitative and quantitative methodologies. In order to optimize, oppose and enrich the results obtained in our previous research, we used computer software for semantic analysis of speeches: ATLAS.tica_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.publisherEdicions de la Universitat de Lleidaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a https://doi.org/10.21001/ie.2018.2.12ca_ES
dc.relation.ispartofIntercambio/Échange, 2018, núm. 2, p. 145-158ca_ES
dc.rights(c) Edicions de la Universitat de Lleida, 2018ca_ES
dc.rights(c) Xavier Burrial et al., 2018ca_ES
dc.rights(c) Grupo de Cooperación Universitat de Lleida-Université de Yaoundé I, 2018ca_ES
dc.subjectEscola ruralca_ES
dc.subjectAvaluació docentca_ES
dc.subjectMón rural/món urbàca_ES
dc.subjectMetodologia qualitativaca_ES
dc.subjectAnàlisi de discursosca_ES
dc.subjectEscuela ruralca_ES
dc.subjectEvaluación docenteca_ES
dc.subjectVida rural/vida urbanaca_ES
dc.subjectMetodología cualitativaca_ES
dc.subjectAnálisis de discursosca_ES
dc.titleLa educación en la sociedad rural. Una evaluación cualitativa de la escuela rural catalanaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21001/ie.2018.2.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record